Els tècnics i les tècniques d’educació infantil s’encarreguen d’organitzar activitats educatives per fomentar tant el desenvolupament físic i mental com el comportament social dels infants de 0 a 6 anys. A continuació, t’expliquem quins són els llocs de treball en educació infantil als quals pots accedir si estudies un cicle formatiu de grau superior. 

Coneix els diferents llocs de treball en educació infantil

Els professionals de l’educació infantil exerceixen la seva activitat en el sector de l’educació (formal i no formal) i en els serveis socials d’atenció a la infància. Poden treballar com a: 

  • Educador/a en el primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) en centres privats o institucions públiques dependents d’organismes estatals, autonòmics i locals. 
  • Educador/a en institucions o programes específics de treball amb menors de 0 a 6 anys en situació de risc social, en mitjans de suport familiar o amb discapacitat cognitiva. 
  • Educador/a en programes o activitats de temps lliure i lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, biblioteques, cases de cultura, centres educatius, centres de lleure, granges escola, etc. 

Quines són les tasques de l’educador o educadora infantil?

En els diferents llocs de treball en educació infantil, l’educador o educadora fa les tasques següents: 

  • Programa i organitza activitats per estimular el desenvolupament físic i mental dels infants, així com la seva sociabilitat. 
  • Els promou l’expressivitat narrant-los contes i fent-los sessions de teatre, dansa, música, recitació de poemes, conversa i discussió. 
  • Valora els progressos dels menors i comunica a les famílies tant els resultats assolits com els problemes detectats. 
  • Dissenya i aplica estratègies d’actuació amb les famílies per millorar els processos d’intervenció. 
  • Supervisa els infants durant les activitats per garantir-ne la seguretat i resoldre els conflictes que puguin sorgir.  
  • Avalua els resultats obtinguts i elabora i gestiona la documentació dels processos. 

T’agradaria trobar feina en educació infantil? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs adquirir totes les competències necessàries per treballar com a educador o educadora en llars d’infants, centres educatius, ludoteques, cases de cultura, biblioteques i granges escola.