En el sector comercial, disposar de la informació de stock actualitzada és essencial per a oferir un servei de vendes eficient i de qualitat. Avui dia hi ha aplicacions de vendes que et proporcionen el control i la gestió de stocks en temps real. Aquestes eines comercials permeten disposar de tota la informació dels magatzems i faciliten les tasques logístiques com la gestió de les comandes. 

El títol de tècnic superior en Transport i Logística et capacita per a analitzar i gestionar les cadenes de proveïment logístic. Amb aquest cicle de formació professional en línia coneixeràs totes les possibilitats logístiques que t’ofereix el mercat en l’actualitat.  

Beneficis de la gestió de stocks en temps real

  1. Rapidesa. Aquest tipus d’eines permet conèixer cada moviment de l’inventari en el mateix moment en què es produeix. D’aquesta manera, s’incrementa la rapidesa de resposta a la demanda d’informació, rapidesa que també s’aconsegueix en el sistema de reporting, que es poden fer en qualsevol moment i en qualsevol lloc. 
  2. Servei personalitzat i de qualitat. Disposar de tota la informació actualitzada de l’stock redueix les vendes perdudes per manca de mercaderia. A més, genera més lleialtat entre els clients, ja que totes les seves necessitats es cobreixen amb ofertes adaptades i productes relacionats. 
  3. Augment del rendiment. Tenir a l’abast tota la informació del magatzem en temps real ajuda a detectar els pics estacionals de determinats productes, localitzar articles estancats i planificar les campanyes de venda. Això permet als venedors millorar les estratègies de venda associada (cross-selling) i relacionada (up-selling) i, en conseqüència, aconseguir vendes més efectives. 
  4. Minimització d’errors. En empreses grans o mitjanes, en què operen diversos comercials que fan moviments alhora, solen aparèixer comandes que es queden sense subministrament per manca de stock. Les eines mòbils mantenen actualitzada tota la informació en temps real i eviten així el que es coneix com a trencament de stock. 
  5. Més autonomia de la força comercial. Els representants ja no han de dependre de trucades a la central per a obtenir la informació dels inventaris de productes. La gestió de stocks en temps real redueix els temps de visita i augmenta la independència i el rendiment de tot l’equip.