Qui hagi viscut en una comunitat de veïns sap que els desacords són el pa de cada dia. Els conflictes veïnals més comuns solen estar causats per sorolls, conductes molestes, fums i altres situacions que provoquen una infinitat de desavinences.

L’ideal seria que aquests conflictes es poguessin resoldre entre les parts pacíficament, però de vegades això no és possible i s’arriba al jutjat i tot. Per tal d’evitar veure’s embolicat en procediments judicials costosos tenim l’anomenada mediació comunitària. En el grau superior d’Integració Social aprendràs, entre altres coses, les tècniques necessàries per a gestionar una mediació veïnal correcta.

Què és la mediació comunitària i com funciona?

Es tracta de la recerca d’una resolució pacífica, tan positiva com sigui possible per a les parts que voluntàriament volen arribar a un acord, amb l’ajuda de la figura d’un mediador, que haurà de ser imparcial i neutral. D’aquesta manera, totes les parts implicades en el conflicte se sentiran segures i amb igualtat d’oportunitats a l’hora de comunicar-se.

Entre els avantatges de la mediació veïnal podem destacar les següents:

  • Es tracta d’un procediment més ràpid i àgil per a la resolució de conflictes veïnals, a part de ser menys costós que altres opcions.
  • Les parts recorren voluntàriament a la mediació per la qual cosa es pressuposa el principi de bona fe.
  • El mediador aconsegueix un procés equilibrat en el qual impera la comunicació entre els participants, perquè se sentin còmodes i segurs.
  • Es basa en la flexibilitat perquè l’acord s’adapti a les necessitats de tots els implicats.

En els casos de mediació comunitària l’esquema d’actuació seria el següent:

  • Una o dues parts sol·liciten assessorament per a gestionar un conflicte.
  • S’estableix un pla d’acció que el mediador haurà de seguir.
  • Cada part exposa el conflicte i proposa solucions.
  • S’avaluen les solucions proposades amb ajuda del mediador.
  • S’arriba a un acord beneficiós per a tots els implicats.