Per a reduir costos en una empresa, és fonamental tenir una bona gestió i control de l’aprovisionament, és a dir, de la compra dels materials que calen per a la producció.

A més de conèixer les diferents fases en què es divideix l’aprovisionament d’una empresa, al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et podràs preparar per organitzar i executar la gestió i l’administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d’una empresa.

Què són la gestió i el control de l’aprovisionament?

La gestió i el control de l’aprovisionament (procurement management en anglès) tenen com a objectiu administrar l’adquisició dels subministraments, les matèries primeres o els recursos que calen perquè l’empresa funcioni correctament.

Són una peça clau perquè l’empresa sigui competitiva, atès que l’aprovisionament pot representar entre el 30% i el 80% dels costos. El departament de compres és l’encarregat de l’aprovisionament en una companyia. La gestió de l’aprovisionament sol ser imprescindible a les empreses industrials i logístiques. Aquests dos sectors depenen gairebé completament dels materials per a aconseguir un funcionament òptim.

Fases de l’aprovisionament d’una empresa

L’adquisició de subministraments, matèries o recursos per a l’empresa es divideix en tres fases:

  1. Gestió de compres. Comprar els materials que calen per a poder dur a terme el procés de producció.
  2. Gestió d’inventari. Fer una planificació dels materials que ja es tenen i els que caldran a curt termini. D’aquesta manera, es pot gestionar l’emmagatzematge dels productes amb més eficàcia.
  3. Gestió de magatzem. Portar un control de la localització dels productes. Si els encarregats de la recollida dels articles coneixen la seva ubicació exacta, es reduiran els temps de lliurament.