Els avantatges d’estudiar FP es multipliquen en cas de triar l’FP a distància, atès que la seva oferta formativa està adaptada a la digitalització creixent i és més accessible per a la població activa.

La formació professional creix en nombre d’estudiants més que la resta d’estudis secundaris i no deixa de guanyar prestigi entre empreses i professionals. I és que, mentre que quatre de cada deu graduats universitaris es veuen obligats a fer una feina per sota de la seva qualificació, cada vegada s’ofereixen més sortides professionals per als titulats tècnics.

Una oferta formativa ampliada i renovada

Segons el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional, l’any 2030 els nous llocs de feina que es crearan a l’Estat espanyol requeriran un 65% de professionals amb estudis tècnics. Tant en l’àmbit estatal com a escala autonòmica, s’està traçant un pla estratègic per a adaptar l’FP als reptes del futur. El Ministeri d’Educació i Formació Professional treballa en dues línies paral·leles:

  1. Actualitzar i modernitzar el catàleg de títols. Ampliaran l’oferta de títols d’FP fins a 172 i incorporaran un nou mòdul professional sobre digitalització aplicada al sector.
  2. Dissenyar noves formacions adaptades al sistema productiu actual. Dedicaran especial atenció als sectors emergents, l’aplicació de processos d’economia circular i l’ús de xarxes de comunicació 5G.

A més, s’haurà d’ampliar l’oferta fins a crear unes 200.000 places noves en els pròxims 10 anys.

Una FP a distància i adaptada a la població activa

D’altra banda, caldrà flexibilitzar les opcions formatives perquè siguin més accessibles per a la població activa. Per a fer-ho, caldrà dur a terme els processos següents:

  • Elaborar materials apropiats per a la formació a distància.
  • Dissenyar un procediment més àgil d’acreditació de competències bàsiques per als adults.
  • Implantar mesures creatives perquè els qui viuen al medi rural puguin estudiar cicles que no s’ofereixin a la seva regió.
  • Tenir una organització modular del currículum perquè l’estudiant es pugui organitzar el seu itinerari.

En definitiva, la nova FP haurà de respondre a les necessitats actuals de cada sector productiu i ser una palanca de productivitat, competitivitat i innovació empresarial.