La perspectiva de gènere és fonamental per entendre i fer visibles les desigualtats en qualsevol projecte o intervenció social. No obstant això, no n’hi ha prou amb posar de manifest els problemes de gènere, sinó que hi hem d’actuar si volem avançar en termes d’igualtat. Una de les estratègies principals per transformar les relacions de gènere és promoure l’empoderament de la dona 

Com es pot contribuir a l’empoderament de la dona des de la intervenció social?

L’empoderament és el procés mitjançant el qual les dones adquireixen la confiança, la força i els recursos necessaris per enfrontar-se a les condicions de desigualtat que pateixen. Es tracta d’un procés que permet que les dones canviïn la seva situació, tant en l’àmbit familiar com en el social i l’econòmic. 

Totes les intervencions socials ofereixen l’oportunitat de fomentar l’empoderament dels participants. Aquests són els diferents mecanismes que podem fer servir per contribuir a l’empoderament de la dona: 

  1. Analitzar la situació de gènere. L’anàlisi de gènere és el primer pas per a l’empoderament, ja que ens permet detectar totes les qüestions de gènere implicades en el projecte. Un cop fet el diagnòstic, podrem construir estratègies adaptades a les circumstàncies particulars del grup. 
  2. Promoure una participació equitativa. Consultar els participants, convidar-los a pensar i incloure’ls en la presa de decisions són eines fonamentals per fomentar l’empoderament. 
  3. Tenir en compte les necessitats pràctiques i estratègiques de gènere. Si volem donar poder a les dones participants, ens hem de centrar en els interessos estratègics de gènere que té el projecte, és a dir, els aspectes que ens ofereixen oportunitats reals de canviar les desigualtats. 
  4. Incloure accions positives en les intervencions socials. Els instruments més eficaços per promoure l’empoderament de la dona són les accions positives, és a dir, les mesures encaminades a superar els obstacles amb què es troben les dones en el seu dia a dia. Només introduint mesures específiques de promoció de la igualtat entre dones i homes podrem incidir en les desigualtats de gènere.