La rehabilitació psicosocial es pot emprar en diverses casuístiques dins el món de la integració social. Un exemple és en el cas de persones amb malalties mentals greus. Te n’expliquem els detalls.

Com treballa la rehabilitació psicosocial

La rehabilitació psicosocial es basa en els principis d’autonomia, normalització i independència. Integrar les persones amb una malaltia mental crònica dins la seva comunitat, perquè puguin desenvolupar una vida més autònoma, és un dels camins per a aquesta rehabilitació. L’objectiu és integrar socialment la persona perquè desenvolupi unes pautes socials normals i adaptades a les seves característiques i el seu entorn.

Els recursos que utilitza són, d’una banda, la família, amb una participació activa, i de l’altra, l’entorn laboral i social.

Pautes i processos de la rehabilitació psicosocial

La rehabilitació psicosocial és un procés continu que comença amb una avaluació. Generalment, l’avaluació es fa per mitjà de l’entrevista, que permet desenvolupar un pla de tractament a la mida de cada cas.

Gràcies a l’avaluació, es detecten les àrees en què la persona pot dur a terme una vida al més autònoma, normalitzada i independent possible. Per exemple, en les relacions amb les altres persones, en l’àmbit econòmic o de salut, i fins i tot pel que fa a autonomia domèstica. Es tracta d’una avaluació funcional, de com es desenvolupa en el seu dia a dia i dels rols socials que pugui desenvolupar.

Una de les metodologies inicials emprades en la rehabilitació psicosocial és la presa de consciència del trastorn i l’acceptació del tractament. El primer pas per a rehabilitar-se psicosocialment és ser capaç de reconèixer i complir pautes conductuals i tractaments d’autocura. Hi ha moltes altres metodologies que poden ajudar-te. Si t’interessa formar-te en l’àmbit de la rehabilitació psicosocial, cursa un cicle formatiu d’integració social.