Segons l’estudi de l’Observatori de la Formació Professional, de CaixaBank Dualiza, el 2030 no hi haurà prou titulats d’FP per satisfer les demandes del mercat. De fet, s’estima que hi haurà 92.500 llocs de treball que quedaran sense cobrir. No obstant això, es preveu que la nova Llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional ajudarà a atenuar les conseqüències d’aquesta situació.

Per què el nombre de matriculats és més elevat que el nombre de titulats d’FP?

A Espanya hi ha un desajustament entre els alumnes matriculats d’FP i els alumnes titulats. Els cursos de formació professional són els estudis en què el nombre d’inscrits creix més: un 49 % des del 2013. Amb tot, no passa el mateix amb la quantitat d’alumnes que acaben la formació, que només ha augmentat un 31 %. Així doncs, només un 61 % dels alumnes d’FP acaba els estudis. Algunes causes d’aquest fet són les següents:

  • Deficiència de l’orientació educativa. Calen programes d’orientació educativa més extensos durant l’ESO, és a dir, programes que puguin aprofundir en les necessitats específiques de cada alumne.
  • Desmotivació de l’alumnat. Molts alumnes no entren a la primera opció, de manera que la seva implicació amb els estudis disminueix.
  • Envelliment de la població. El 2022 hi havia 134 persones més grans de 65 anys per cada 100 persones de menys de 16 anys. Amb tot, s’estima que el 2032 ja en seran 187. A conseqüència d’això, es redueix el nombre d’estudiants en general, i, especialment, en els ensenyaments d’FP.

La nova Llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional

La nova llei, que es va aprovar el març del 2022, comportarà una millora de la situació. Tanmateix, els canvis no es detectaran fins al 2026, any en què sortiran al mercat laboral els primers titulats d’FP formats en aquest nou marc. Aquestes seran algunes de les millores de la nova llei:

  • Augment de recursos. A conseqüència d’això, s’oferiran més places i, per tant, hi haurà més joves que tindran l’opció d’acabar la formació.
  • FP dual. Permetrà que els estudiants facin gran part de la formació a les empreses. La nova llei facilitarà l’adequació dels estudiants a les necessitats de les empreses. D’aquesta manera, es potenciarà un augment de l’ocupabilitat.

Així, doncs, l’escassa competència en el mercat laboral t’assegura que estudiar FP és la manera d’accedir a una oferta de treball estable. Anima’t, per tant, a estudiar algun cicle formatiu de l’FP a distància de Jesuïtes Educació i la UOC i aposta per l’educació a distància amb el guiatge de dos referents en el món de la formació acadèmica.