Com ja et vam explicar a «Com crear una investigació de mercats», el primer que has de fer és definir els objectius de la investigació de mercats que faràs, després has de decidir el mètode i la mostra i, finalment, has de recol·lectar i interpretar les dades. Avui ens centrarem en les eines que pots utilitzar per a fer una bona investigació de mercats.

Com puc dur a terme una investigació de mercats?

Un cop tens clars l’objectiu i el públic potencial al qual t’adreces, has de triar l’eina més adequada per a començar l’anàlisi. Vegem a continuació les diferents tècniques que pots fer servir per a recol·lectar la informació necessària per a la investigació de mercats:

  • Enquestes. Són la millor eina per a saber què vol el consumidor potencial. En general són costoses, encara que avui dia és possible fer-les per internet, cosa que en pot abaratir el cost.
  • Panels de compra i consum. Es pregunta a la mostra quins productes han comprat o consumit. D’aquesta manera podem saber la grandària del mercat potencial en el qual es vol entrar. És interessant complementar-lo amb una enquesta de satisfacció per a conèixer les oportunitats i les amenaces reals que hi pugui haver en aquesta veta concreta del mercat.
  • Reunions de grup. Es tracta de seleccionar entre cinc i vuit persones perquè analitzin una idea de negoci, imatge de marca, preu, etc. És preferible que entre les persones seleccionades hi hagi gent de grups socials, edats i sexes diferents, que no tingui el mateix nivell d’estudis, etc. Així, es podrà saber si la idea o el negoci està ben encaminat des de diferents punts de vista.
  • Xarxes socials. Et permeten «espiar» la competència i conèixer les tendències de consum dels usuaris. També et serveixen per a saber l’opinió sobre els teus productes, atès que proporcionen informació qualitativa.
  • Observació directa. Aquesta eina proporciona dades objectives per a conèixer el comportament del consumidor durant el procés de compra, com ara moments de pics més elevats, mitjans de pagament més utilitzats, quins productes compren més per impuls i quins adquireixen de manera racional.

Al cicle formatiu de grau superior Màrqueting i Publicitat et podràs formar i aprendre aquestes tècniques i d’altres pròpies del sector del comerç.