La lluita per la igualtat de gènere a casa nostra està ampliant les opcions professionals de les dones. No obstant això, en alguns àmbits, la bretxa de gènere encara és molt marcada. És el cas de les carreres STEM, els estudis i les professions que es relacionen amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. Tal com t’expliquem a continuació, la manca de representació de les dones en l’educació STEM també afecta els estudis de formació professional. 

La bretxa de gènere en l’educació STEM també afecta l’FP

Tal com reflecteix l’anàlisi feta per l’Observatori de la Formació Professional, la bretxa de gènere en l’educació STEM també afecta les dones que estudien cicles de formació professional: 

  • Les dones estan menys representades en els estudis científics i tecnològics d’FP. Aquesta manca de representació és doble: d’una banda, pel que fa als homes que cursen aquesta mena d’estudis (un 11,4 % de dones enfront d’un 88,6 % d’homes) i, de l’altra, respecte a la resta de dones que estudien FP (un 9 % de dones estudiants STEM enfront d’un 91 % de dones matriculades d’altres branques professionals).  
  • La presència de dones en estudis STEM de formació professional està molt desequilibrada. Les dones són majoria en dues branques professionals STEM: química (53,8 %) i indústries alimentàries (51,9 %). No obstant això, en la resta de cicles formatius científics i tecnològics, la presència femenina és inferior al 5 %. 
  • La majoria de dones matriculades de cicles formatius STEM es decanten pels mateixos àmbits laborals. De les onze branques d’estudis STEM que podem trobar a l’FP de casa nostra, les dones es matriculen principalment dels cicles formatius de tres àmbits: informàtica i telecomunicacions (31,2 %), imatge i so (18,4 %) i química (15,2 %). 

La bretxa de gènere que hi ha en l’educació STEM afecta la qualitat de vida de les dones de l’Estat espanyol. I és que les dones que es decanten per aquesta mena de professions tenen sous més elevats i més possibilitats de trobar feina que les que aposten per altres estudis. Per això, és fonamental promoure la participació de la dona en els àmbits científics i tecnològics.