Crear una app mòbil no és una tasca fàcil. El més important, per descomptat, és ser capaç de dur a terme els processos de programació complicats, però és igual de necessari saber quina mena d’app es vol desenvolupar i per a qui.

Un dels passos bàsics a l’hora de desenvolupar una app mòbil és decidir quin sistema operatiu utilitzarem —Android o iOS—, i per a decidir-ho cal conèixer els avantatges i els inconvenients de cadascun.

Si curses el grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, estaràs preparat per a crear apps per a mòbils, entre moltes altres coses.

Què hem de tenir en compte per a crear una app mòbil?

Hi ha sis premisses clau que has de tenir en compte abans de desenvolupar una app mòbil:

  1. Temps que hi invertiràs. De mitjana es triga entre tres i cinc mesos a desenvolupar per complet una app mòbil, però no es triga el mateix a desenvolupar una app nativa —desenvolupada per a un sistema operatiu específic— que una app multiplataforma —vàlida tant per a Android com per a iOS.
  2. Disseny natiu o multiplataforma. Els botons de cada sistema operatiu són diferents, de manera que si decideixes crear una app multiplataforma caldrà dissenyar dos prototips d’interfícies.
  3. Disseny innovador. L’app serà la teva carta de presentació, així que utilitza un disseny innovador per a distingir-te. Un bon disseny pot fer que els visitants es converteixin en clients.
  4. Hi ha moltes idees per a apps mòbils, però perquè donin resultat cal tenir molt ben treballada la idea, saber quines són les necessitats dels consumidors i conèixer el model de negoci.
  5. Competència. Especialment els primers mesos, les estratègies de publicitat i de màrqueting, així com de posicionament, són imperatives perquè la nostra aplicació sigui visible. Cal una bona promoció i comercialització als mercats.
  6. Cost de desenvolupament. Com més funcions s’afegeixin, més s’elevarà el cost de crear una app mòbil. Tot i que pot arribar als 30.000 €, la mitjana estimada és d’entre 500 € i 3.000 €.