Una de les primeres qüestions que se’ns plantegen en el desenvolupament d’aplicacions multiplataforma és quina plataforma farem servir, i si hem d’usar programació nativa o híbrida. Si no tenim molt clar què és la programació híbrida, intentarem aclarir-ho en aquest article. Comencem.

 

Què és la programació híbrida?

En la programació d’aplicacions mòbils multiplataforma hi ha aplicacions que estan desenvolupades en HMTL5, CSS3 i JAVA. Dit d’una altra forma, en estàndards web. És l’anomenada aplicació mòbil nativa. Són les aplicacions que es desenvolupen en el llenguatge natiu de cada sistema operatiu mòbil. Per exemple, en el cas d’Android, usarem JAVA; per a iOS, el llenguatge Swift.

Però, què és la programació híbrida? La programació híbrida és la que comparteix el desenvolupament amb totes les plataformes (Android, iOS, Windows Phone, etc.). Això comporta un cost menor en desenvolupament i disseny, ja que el prototipatge és més ràpid i es basa en els estàndards web més populars.

La seva contrapartida és que aquest tipus de programació híbrida pot tenir una velocitat i fluïdesa menor que una de nativa. I a vegades no es pot accedir a les funcionalitats del maquinari del dispositiu.

 

Com sé si haig de desenvolupar una aplicació híbrida o nativa?

Depèn. És una pregunta difícil de respondre ja que depèn de diferents variables i del tipus d’aplicació que vulguis desenvolupar. Per a dilucidar si necessites programar una aplicació híbrida, pots plantejar-te les qüestions següents:

  • La teva aplicació necessita funcionalitats genèriques sense variar funcions segons el dispositiu de què es tracti?
  • Vols crear una aplicació que serveixi per a qualsevol sistema operatiu mòbil?
  • La rapidesa i la puresa de l’aparença de la teva aplicació no són el més important per a tu?

Si per contra, vols accedir al maquinari del dispositiu, al sensor d’empremtes o al desbloqueig facial, o la rapidesa del sistema és important per a tu, llavors necessites desenvolupar una aplicació nativa.