Les persones ens comuniquem entre nosaltres contínuament. Ara bé, perquè la nostra comunicació sigui eficaç, hem d’aprendre a adaptar la nostra expressió verbal i corporal a cada situacióAvui t’expliquem quines són les tècniques de comunicació eficaç que has de dominar per transmetre els teus missatges de manera clara i efectiva. 

Les 5 tècniques de la comunicació eficaç

Sigui quina sigui la teva professió, les tècniques de comunicació eficaç següents t’ajudaran a millorar les teves capacitats comunicatives: 

1) Prepara el missatge

Defineix bé el missatge que vols transmetre. A més de tenir molt clar el que pretens comunicar, has de triar el llenguatge que s’adeqüi més bé a la situació comunicativa. Per captar l’atenció dels oients, el missatge ha de produir impacte i generar interès. 

2) Expressa’t amb claredat

Una vegada definit el missatge, has d’estudiar la manera de transmetre’l. És fonamental que cuidis els aspectes següents:  

  • Claredat: fes servir paraules senzilles.  
  • Precisió: centra’t exclusivament en el contingut essencial. 
  • Oportunitat: transmet el missatge en el moment adequat. 
  • Interès: tingues en compte les expectatives de l’oient. 
  • Repetició: repeteix el missatge les vegades que calgui perquè es comprengui. 

3) Tingues confiança en tu mateix

Si vols convèncer la teva audiència, has d’estar convençut del missatge i creure fermament en el que dius. Si no tens confiança en tu mateix i en allò que vols comunicar, és molt difícil que s’estableixi una bona comunicació amb els oients 

4) Escolta el receptor

Cal mantenir sempre una actitud oberta cap al receptor del nostre missatge. Per fer una escolta activa, has de demostrar al teu interlocutor que l’entens i fer referència a les seves intervencions en el teu propi discurs. 

5) Controla el llenguatge corporal

Una altra de les tècniques de comunicació eficaç principals és el control de la posició del cos, els moviments i l’expressió facial. El llenguatge corporal és un reflex del nostre estat d’ànim i influeix significativament en la percepció que tenen els nostres oients de nosaltres.  

Per tenir èxit en la nostra comunicació, hem de transmetre naturalitat, entusiasme i espontaneïtatA més, hem de mantenir contacte visual amb la nostra audiència i donar suport als nostres missatges amb l’expressió de la cara i el moviment de les mans. 

Si t’interessen les tècniques de comunicació eficaç i t’agradaria aplicar-les en l’àmbit social, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a coordinar i avaluar intervencions d’integració social, per fomentar la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament d’entorns segurs.