La comunicació corporal conté tanta informació o més que les paraules. El llenguatge no verbal ens parla de qui som, com estem o quines són les nostres intencions. Si volem ser bons comunicadors, hem de ser conscients de la nostra conducta corporal i conèixer tots els canals del llenguatge corporal. 

Quins són els set canals del llenguatge corporal?

El llenguatge corporal s’expressa per mitjà de set canals diferents, que, juntament amb el llenguatge verbal, integren el conjunt de la comunicació interpersonal: 

  1. Expressió facial. La cara reflecteix de manera innata les set emocions universals: alegria, tristesa, ira, sorpresa, por, fàstic i menyspreu.  
  2. Postura. La postura corporal expressa el grau d’interès cap als altres. És un indicador clar del nostre estat emocional i ens ajuda a transmetre confiança i seguretat. 
  3. Gestualitat. Hi ha gestos il·lustradors (que acompanyen el discurs verbal), emblemàtics (que tenen significat per si mateixos), adaptadors (que ajuden a canalitzar les emocions), reguladors (que serveixen per dirigir la interacció) i manifestadors de l’afecte. 
  4. Aparença. L’aspecte d’una persona ens parla de la seva edat, el seu origen o la seva professió, entre altres aspectes. Encara que vulguem fugir dels estereotips, l’aparença continua essent una font d’informació fonamental a l’hora de generar una primera impressió en els altres. 
  5. Proxèmia. La proxèmia ens informa de l’ús de l’espai interpersonal, que es divideix en quatre grans tipus, segons la distància entre els individus: espai íntim, personal, social i públic. 
  6. Parallenguatge. Es tracta del conjunt d’elements no verbals de la veu, com el volum, el to, el timbre i la velocitat. Aquests aspectes tenen una gran influència en la credibilitat i la persuasió.  
  7. Hàptica. L’hàptica estudia la influència del tacte en les relacions humanes. La manera en què ens toquem revela informació molt sensible i és imprescindible a l’hora de generar intimitat.   

Per a què serveix el llenguatge no verbal?

El domini del llenguatge no verbal és fonamental en totes les àrees de la vida privada. A més, té múltiples aplicacions en diferents camps professionals, com l’ensenyament, les relacions públiques, els recursos humans, la resolució de conflictes i la mediació comunitària. 

Si t’interessa el llenguatge corporal i vols descobrir quines aplicacions té en l’àmbit social, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a programar i avaluar intervencions d’integració social, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs.