La infància és una etapa crucial en el desenvolupament dels infants. De fet, les experiències que se succeeixen al llarg d’aquest període determinaran el seu futur. La diversitat de metodologies que hi ha en educació infantil es deu a la preocupació comuna per quina és la manera educativa òptima per garantir el benestar dels nens i les nenes.

Sis metodologies en educació infantil

A continuació, et presentem sis metodologies d’educació infantil perquè tinguis un mapa de les diferents perspectives pedagògiques que hi ha:

  1. Montessori. Situa els petits al centre, ja que se’ls ofereix llibertat per explorar i descobrir el món a partir de la seva curiositat. Així doncs, en aquest tipus de pedagogia és la canalla qui decideix què treballar, amb quins materials i a quin ritme.
  2. Waldorf. Potencia les capacitats manuals i artístiques dels nens i les nenes. L’aprenentatge de valors, el contacte amb la natura i la participació activa de la família també són pilars essencials d’aquest tipus de pedagogia.
  3. Aprenentatge per projectes. Promou l’aprenentatge de coneixements transversals sota el paraigua d’un únic projecte de llarga durada. El focus està en el desenvolupament de l’autonomia dels menuts, ja que s’estimula la presa de decisions, el treball en grup i l’organització del temps.
  4. Aprenentatge basat en el pensament. Se centra en el desenvolupament de les capacitats relacionades amb la presa de decisions. La finalitat d’aquest tipus de pedagogia és que els infants puguin resoldre qualsevol problema futur de manera eficaç. Així doncs, es promou el pensament analític, crític i creatiu.
  5. Aula invertida. Proposa que l’alumnat estudiï i prepari les lliçons a casa i, després, les exposi a classe des del seu propi punt de vista. D’aquesta manera, és a l’aula on els estudiants interactuen i fan activitats de caràcter participatiu.
  6. Ludificació. Promou l’aprenentatge mitjançant la diversió. El joc i l’entorn lúdic són el marc ideal perquè els petits incorporin coneixements i habilitats.

Si t’interessa conèixer en profunditat les diferents metodologies d’educació infantil, no dubtis a cursar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil. Aprendràs a dissenyar, implantar i avaluar projectes educatius d’atenció a la infància.