La campanya de la declaració de la renda 2019 va començar l1 dabril i sestendrà fins al 30 de juny. Quan repassis lesborrany, no toblidis dingressos com lloguers o pensions, ni de les deduccions corresponents a la teva situació familiar. Si encara has de fer la declaració de la renda, segueix els consells següents perquè no et passi res per alt.  

Fer la declaració de la renda: consells per repassar l’esborrany

En primer lloc, has de tenir en compte que, si has percebut una renda igual o inferior a 22.000 euros anuals dun sol pagador, estàs exempt de presentar la declaració. Si perceps una renda procedent de diversos pagadors, el llindar és als 14.000 euros.  

En qualsevol cas, els experts sempre recomanen fer la declaració de la renda, ja que és possible que et surti a retornar, sobretot si has tingut un sol pagador i et van aplicar retencions altes a la nòmina. Quan repassis lesborrany, presta una atenció especial a les dades següents: 

  • Dades personals. Si el darrer any has canviat de domicili o estat civil, assegurat que apareix recollit a lesborrany. Si has tingut un fill, podràs aprofitar algunes deduccions.  
  • Deducció per maternitat. La deducció per maternitat va augmentar en 1.000 euros i ten podràs beneficiar si tens despeses de guarderia o centres deducació infantil autoritzats per a un menor de tres anys.  
  • Deduccions familiars. Enguany també són més elevades les deduccions per descendent o ascendent discapacitat, família nombrosa o monoparental amb dos fills i sense dret de percebre anualitats.  
  • Autònoms. Si portes a terme lactivitat a lhabitatge habitual, pots deduir les despeses derivades del consum energètic i les dietes, sempre amb certs límits i el suport justificat. En aquesta declaració encara no hauràs de tenir en compte les novetats de lIRPF que van entrar en vigor al començament daquest any, que sí que afectaran la declaració del 2020. 
  • Referències dimmobles. És obligatori incloure la informació dels immobles i les seves referències cadastrals, també en cas que no siguis el propietari del teu habitatge habitual. 
  • Deduccions per lloguer. Si el teu contracte de lloguer és anterior a l1 de gener de 2015 i compleixes les condicions perquè sapliqui la deducció, assegurat que queda ben reflectit en les caselles corresponents.