El consignatari és un dels dos subjectes que intervenen en un dels contractes de col·laboració mercantil més habituals en el comerç internacional: el contracte de comissió. A l’article d’avui t’expliquem quins són els drets del consignatari, tant els que s’inclouen en el Codi de comerç del nostre país com els relatius a la legislació internacional. 

Quins són els drets del consignatari al nostre país?

Els drets del consignatari es deriven de les obligacions del consignador o comitent, que és l’altre subjecte participant en aquesta mena d’acords. Segons el Codi de comerç d’Espanya, aquests són els principals aspectes que cal tenir en compte a l’hora de formalitzar una col·laboració mercantil entre tots dos agents: 

  • En un contracte de comissió no es produeix un canvi en la propietat, sinó que es transfereix la disponibilitat d’un producte o servei. És a dir, el consignatari actua per compte del comitent. 
  • Si el consignatari ven els béns, està obligat a pagar-ne un preu establert al consignador. 
  • Si el consignatari no ven la mercaderia, el consignador té dret que aquests béns siguin restituïts. 

Quins són els drets del consignatari segons el dret internacional?

La legislació espanyola no és l’única que recull els drets del consignatari. Quan els béns es transporten internacionalment, el dret internacional determina les condicions d’expedició següents: 

  • Cal que la persona encarregada d’acceptar el lliurament, normalment el consignatari, sigui anomenada en el coneixement d’embarcament. Aquesta és la manera d’assegurar que l’enviament es lliurarà a la persona adequada i d’evitar que la mercaderia sigui interceptada per un tercer. 
  • El comitent ha d’enviar una llista de verificació a la persona que rep la mercaderia. Aquesta llista serveix per confirmar que el contingut de l’enviament està complet i es pot utilitzar com a prova de la transacció. 
  • El destinatari és el responsable legal de la mercaderia i, per tant, s’encarrega de fer els tràmits legals necessaris, com pagar els impostos i emplenar les declaracions de duana. 
  • L’expedidor manté la disponibilitat sobre les mercaderies fins que aquestes hagin estat pagades. Ara bé, tan bon punt el pagament es fa efectiu, la disponibilitat es trasllada immediatament al comissionista. 

Ara ja saps quins són els drets del consignatari. Si t’interessa el comerç internacional i vols dedicar-te professionalment a aquest sector, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a planificar, gestionar i supervisar els processos d’importació i exportació de qualsevol mena d’empresa.