El consignatari és una figura cada vegada més rellevant en les operacions de transport de mercaderies per via marítima. Si vols saber què és un consignatari i quines funcions té, t’ho expliquem a continuació.  

Què és un consignatari?

Si et preguntes què és un consignatari, has de saber que es tracta d’una persona o empresa que s’encarrega de rebre les mercaderies d’un tercer, conegut com a consignador. Segons la legislació espanyola, el consignatari és el representant del vaixell i, per tant, el responsable de dur a terme les gestions necessàries per al despatx del vaixell al port.  

En les operacions de comerç internacional, la figura del consignatari té una gran responsabilitat. I és que no només s’ocupa de gestionar la mercaderia una vegada que arriba a la destinació, sinó que, a més, és l’agent responsable del coneixement d’embarcament marítim (bill of landing), document fonamental en un contracte de transport. 

Funcions del consignatari en el comerç internacional

El consignatari és el responsable de garantir el bon funcionament comercial i complir totes les bases jurídiques. Per això, ha de dur a terme i supervisar les operacions següents: 

  • Gestionar tots els permisos i tramitar tota la documentació per importar i exportar en la duana corresponent. 
  • Planificar i coordinar les activitats que porten a terme els estibadors portuaris. 
  • Gestionar els serveis del vaixell perquè el transport es dugui a terme de manera eficient.  
  • Controlar el manteniment i encarregar les reparacions que necessita el vaixell perquè funcioni correctament.  
  • Assistir el capità del vaixell per contactar amb la capitania marítima en els casos en què sigui necessari.  

Ara ja saps què és un consignatari i per què és una figura tan important en el transport marítim. Tinteressa el transport internacional de mercaderies i estàs pensant a dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs a planificar els processos d’importació i exportació d’una empresa, i a gestionar els mitjans de transport i els diferents mecanismes de pagament emprats en el comerç entre països.