Un dels aspectes més importants per a una bona gestió empresarial és el control i la gestió dels cobraments i pagaments de l’empresa. No cal dir que tan fonamental és el dret al cobrament com el compliment de les obligacions de pagament. Si la gestió és correcta, podràs disposar d’un bon flux de tresoreria per al funcionament correcte del negoci.

Quins criteris cal seguir per a una bona gestió de cobraments i pagaments?

Cada empresa és diferent i, òbviament, la seva gestió canvia d’unes a altres. Tanmateix, hi ha uns criteris en els quals la majoria coincideixen. Vegem quins són:

  1. Gestió de pagaments. És molt important tenir clares les condicions acordades amb cada proveïdor, és a dir, dates de venciments de factures i mètodes de pagament. I, per descomptat, és bàsic complir amb el compromís adquirit i pagar les factures en la data de venciment.
  2. Gestió de cobraments. La planificació i el control dels pagaments pendents dels clients són imprescindibles per a garantir la liquiditat de l’empresa: portar un seguiment de les factures que hem de cobrar, fer una previsió de tresoreria per a afrontar les despeses fixes de l’empresa (nòmines, impostos, pagament a proveïdors), etc.

Com pots evitar la falta de liquiditat?

Avui dia, gairebé totes les empreses utilitzen la venda a crèdit, és a dir, lliuren el producte o servei a canvi d’una promesa de pagament en el futur. Això implica clarament un risc, però a continuació et donem claus per a evitar els problemes de liquiditat a curt termini:

  • Abans de dur a terme qualsevol negoci, fes un estudi de solvència dels teus clients.
  • Incentiva el pagament ràpid de les factures mitjançant descomptes.
  • Estableix penalitzacions per retards en el pagament de les factures.
  • Acorda plans de pagament alternatius, si és necessari.
  • Assegura’t un romanent per a emergències mitjançant una previsió de tresoreria.

Si vols conèixer més en profunditat tot el relatiu a la gestió de cobraments i pagaments d’una empresa, ho podràs fer cursant el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. A més, aprendràs a treballar amb programari específic per a la gestió comptable.