El pla de negoci és un document que defineix tots els objectius d’una empresa i explica com s’aconseguiran. Tot i que cada pla de negoci és diferent, hi ha un seguit d’aspectes que són indispensables en aquest document, sigui quin sigui el teu model de negoci. Si has de dissenyar un pla d’empresa i no saps per on has de començar, avui t’expliquem com es fa un pla de negoci pas a pas. 

Per què el pla de negoci és tan important per a una empresa?

El pla de negoci o pla d’empresa és un document fonamental per saber si el teu projecte empresarial serà rendible en un futur. Però no solament els nous projectes necessiten un pla de negoci, sinó que qualsevol empresa n’ha de tenir un, ja que: 

 • Organitza la teva empresa, les teves estratègies i les teves prioritats. 
 • T’ajuda a aconseguir finançament i demanar subvencions. 
 • Et permet convèncer els possibles inversors. 
 • Facilita i assegura la presa de decisions 
 • T’impulsa a créixer com a empresa. 

Com es fa un pla de negoci? Consells que cal tenir en compte

Si no saps com es fa un pla d’empresa, a continuació t’explicarem amb tot detall tota la informació que ha de contenir. Però abans, hi ha una sèrie de consideracions prèvies que has de tenir en compte. 

1) Defineix la idea i la viabilitat del negoci

Abans de desenvolupar un pla d’empresa, has de tenir molt clara la teva idea de negoci. Per això, el primer que has de fer és definir el teu model de negoci i fer un estudi de les necessitats del mercat. 

Per determinar la viabilitat de la teva idea, és fonamental analitzar els errors i els encerts de la competència. Si vols muntar una botiga online, analitza els errors freqüents a l’hora de crear un e-commerce. I si la teva idea de negoci no té antecedents, intenta provar-la abans d’engegar-la. 

2) Determina els objectius de l’empresa

Tenir clars els objectius de la teva empresa és fonamental per elaborar un pla de negoci ambiciós i, alhora, realista. Si no saps com pots definir els teus objectius, aquestes preguntes et poden ajudar: 

 • És un repte que et motiva? 
 • Tens prou capital per dur-lo a terme? 
 • El teu mercat és local, nacional o internacional? 
 • T’agradaria créixer contínuament o quedar-te sempre igual? 
 • T’imagines treballant amb socis o inversors? 
 • Quants ingressos pot generar la teva empresa? 

3) Tingues cura de la presentació

Per saber com es fa un pla de negoci pràctic i eficient, no solament cal tenir en compte el contingut, sinó també la manera de presentar-lo. Respecta els aspectes formals següents:  

 • Sigues sintètic, clar i concís. Si la teva idea és complexa, escriu el pla de negoci en menys de 25 pàgines i utilitza’n un màxim de 15 si el projecte és senzill. 
 • Fes que la lectura sigui fàcil i fluida. Utilitza títols per organitzar la informació, estructura les idees en petits paràgrafs i empra frases curtes. 
 • Aprofita els recursos visuals, com les taules, les llistes i els gràfics. A més de resultar molt atractius, et permeten vehicular molta informació de manera ràpida i senzilla. 
 • No utilitzis un llenguatge excessivament complex. És important que tota la informació que contingui el teu pla d’empresa s’entengui sense haver de consultar el diccionari.  
 • Revisa l’ortografia i assegura’t que el teu pla de negoci no conté cap error tipogràfic. 

Quins apartats ha d’incloure un pla de negoci?

Tot i que la majoria de plans d’empresa segueixen una estructura semblant, no hi ha un únic model o plantilla per dissenyar-lo. El més important és que sigui flexible i estigui enfocat al teu model de negoci. Si encara no saps com es fa un pla de negoci, a continuació t’expliquem quins són els apartats més importants. 

1) Resum executiu

Sintetitza en una o dues pàgines el teu projecte. Encara que sigui el primer apartat, ho has d’escriure al final, quan coneguis el teu pla d’empresa a la perfecció. Un bon resum executiu ha d’incloure els punts següents: 

 • El model i l’oportunitat de negoci. 
 • El pla de màrqueting de l’empresa. 
 • Els aspectes financers i jurídics. 
 • Els èxits fins ara. 

2) Descripció de l’empresa

També en una pàgina o dues, descriu aquests aspectes essencials de la teva empresa: 

 • La idea de negoci. 
 • Quan i on va ser constituïda l’empresa. 
 • La visió, la filosofia i els objectius.  
 • Quina és la seva forma jurídica i qui en són els propietaris. 
 • L’estat actual del teu negoci. 

3) Oportunitat i mercat

Aquesta secció és fonamental per demostrar que la teva idea de negoci és viable i tindrà una bona acollida en el mercat. Consisteix en dues o tres pàgines que han d’incloure:  

 • Un resum de l’oportunitat de mercat.  
 • Un estudi de la competència. 
 • Una previsió de l’evolució del sector.  
 • Una definició del teu públic objectiu.  

4) Estratègia i execució

Després d’analitzar el mercat, has d’explicar com es pot convertir l’oportunitat detectada en un negoci rendible, és a dir, quin és el pla de màrqueting de la teva empresa. Respon a aquestes preguntes en menys de tres pàgines: 

 • Com funciona la competència? 
 • Qui són els teus consumidors potencials? 
 • Quin és el teu avantatge competitiu? 
 • Com promocionaràs el teu negoci? 
 • Com distribuiràs el teu producte o servei?  

5) Equip i direcció

Els plans de negoci han d’explicar qui lidera el projecte i quin és l’equip humà que hi ha darrere. Dedica una pàgina a la informació següent: 

 • Organigrama de l’empresa. 
 • Biografia dels propietaris i directius. 
 • Treballadors del negoci en l’actualitat. 
 • Necessitats de recursos humans que caldrà cobrir en un futur.  

6) Pla financer

Una altra secció indispensable en el teu pla de negoci és el pla financer o pla de viabilitat de l’empresa. Aquest apartat ha d’incloure les necessitats financeres i ha de tenir en compte les projeccions d’ingressos i despeses. Aquests aspectes són molt importants per als bancs i inversors; per això, el pla de viabilitat d’una empresa ha de ser clar i atractiu: ha d’incloure taules i gràfics i no ha d’ocupar més de tres o quatre pàgines.  

Ja sé com he de fer el meu pla d’empresa: quin és el pas següent?

Ara que ja saps com es fa un pla de negoci, recorda que un pla d’empresa és un document que has d’anar actualitzant. Incorpora-hi periòdicament tots els canvis que experimenti el teu negoci i adapta’n el format en funció del receptor. 

Finalment, un cop que engeguis la teva empresa, et recomanem que elaboris un pla de continuïtat de negoci que et permeti reaccionar davant de qualsevol incidència que pugui afectar el teu negoci en un futur.