En l’etapa escolar, és important que el personal docent tingui eines per poder fer un diagnòstic de trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) entre el seu alumnat. Això és clau per adaptar les eines d’aprenentatge dels nens i nenes afectats abans que sigui massa tard. En aquest article t’expliquem quins són els principals símptomes del TDAH.

Diagnòstic de TDAH: quins són els símptomes principals?

Aquest tipus de trastorn de conducta és un dels més habituals i sol aparèixer a partir dels set anys. El diagnòstic del TDAH en infants implica la coexistència de diferents símptomes que es manifesten de manera sostinguda en diferents ambients socials. És important tenir en compte que hi ha una gran variabilitat de símptomes d’un pacient a un altre. Alguns dels més rellevants són els següents:

 • Inquietud i excitació durant la majoria del temps, especialment en les situacions d’espera.
 • Dificultat per mantenir l’atenció i focalitzar-se en una activitat.
 • Predisposició a respondre davant de qualsevol estímul extern.
 • Tendència a mostrar una actitud absent, fins i tot durant les converses.
 • Propensió a respondre abans que l’interlocutor hagi acabat d’exposar el seu punt de vista o de formular una pregunta.
 • Dificultat per mantenir silenci en situacions en les quals no s’ha de parlar.

 

Consegüentment, és probable que dins de l’aula es detectin aquests tipus de comportaments:

 • Problemes per romandre assegut durant la classe.
 • Tendència a distreure’s i distreure els companys.
 • Dificultat per mantenir la tranquil·litat durant els jocs, així com per respectar les regles.
 • Problemes per organitzar-se. Sovint, perden i obliden els materials necessaris per fer una tasca determinada.
 • Tendència a no acabar els deures.
 • Dificultat per aprovar els exàmens, ja que no es fixen en les preguntes o donen respostes precipitades.
 • Propensió a acumular amonestacions del professorat.

Formació en educació infantil

Com passa amb altres problemes d’aprenentatge, una detecció primerenca del TDAH en nens i nenes és fonamental per adaptar els recursos pedagògics a cada cas concret. És imprescindible, doncs, que el professorat estigui format com cal i sàpiga fer un diagnòstic de TDAH. T’interessen els problemes d’aprenentatge i vols dedicar-te professionalment a l’educació infantil? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil.