Una de les coses més complexes a l’hora de calcular un salari en el departament d’administració i finances de qualsevol empresa o autònom és el càlcul IRPF de la nòmina. La retenció d’IRPF no només depèn del sou de l’empleat, sinó també de diferents aspectes de la seva situació personal. Vegem com s’ha de fer.

Càlcul IRPF d’una nòmina

El càlcul IRPF és un dels aspectes més variables del total d’una nòmina. Si la situació del treballador canvia, també ho fa la regularització del seu IRPF. Per això, el càlcul de l’IRPF s’ha de fer regularment per a calcular el nou percentatge.

La manera més pràctica i senzilla de fer aquest càlcul és mitjançant la calculadora IRPF d’Hisenda. Hem d’introduir diferents aspectes relacionats amb la situació del treballador i amb el seu sou:

  • Grau de discapacitat
  • Situació familiar
  • Tipus de contracte
  • Ascendents o descendents
  • Dades econòmiques

A més, el càlcul IRPF es pot fer important un fitxer XML o des d’un fitxer XML i, així, treballar més fàcilment amb les dades de l’empresa.

Així mateix, podem baixar un fitxer d’ajuda sobre les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF sobre els rendiments del treball, que ens ajudarà a emplenar les dades de la calculadora. El resultat obtingut serà el percentatge que hem d’aplicar sobre la quantitat pertanyent a la base de retenció d’IRPF.

El perquè del càlcul IRPF

Quan una empresa o un autònom contracta un empleat o un treballador, té l’obligació de descomptar-li les retencions de l’IRPF en la seva nòmina. Aquestes retencions s’han d’ingressar trimestralment a Hisenda en nom seu mitjançant el model 111.

Les retencions d’IRPF presentades trimestralment són bestretes a Hisenda del treballador en previsió del resultat en la seva declaració de la renda o IRPF. Aquest resultat depèn del tipus de contracte, el sou o el nombre de fills a càrrec seu, per exemple.