La rendibilitat d’un projecte és una de les claus més importants per assegurar-ne l’èxit. Per aquesta raó, un bon disseny del pressupost d’un projecte i una organització eficient de l’ús dels recursos ens ajudaran a acostar-nos als nostres objectius professionals, i reduir els riscos i els costos al màxim.

 

El pressupost d’un projecte s’encarrega de decidir en quina mesura, com i quan s’utilitzen els recursos amb els quals compta una empresa, la qual cosa permet fer una bona distribució de les forces de què disposem. Vols saber com es dissenya el pressupost d’un projecte? Continua llegint!

 

Alguns tipus de pressupostos

Segons les necessitats específiques del projecte i l’empresa, hi ha diversos tipus de pressupost d’un projecte:

 

  • Pressupost mestre. Es diuen així els pressupostos molt consolidats i que cobreixen totes les despeses d’una empresa.
  • Pressupost operacional. Es fa una anàlisi de la situació financera concreta d’una empresa en un moment donat.
  • Pressupost de flux de caixa. Donat un període concret, es fa una predicció del volum d’ingressos i pèrdues d’una empresa.
  • Pressupost de producció. Es fa una predicció estimada de les necessitats de producció d’un projecte concret.

 

Pressupost per a un projecte: passos a seguir

El disseny d’un pressupost per a un projecte és un procés que demana temps i cura. A continuació, et desglossem els diferents passos que has de seguir:

 

  • Objectius i abast del projecte. Definir la direcció i la magnitud del projecte et permetrà tenir una visió general i àmplia de la situació. A més, pot ser útil dividir-lo en diferents etapes amb necessitats i riscos concrets.
  • Pla de gestió de recursos i costos, el qual defineix el consum de recursos (i els seus costos) en les diferents etapes del projecte.
  • Cronograma. Planeja el projecte en un temps concret, organitzat i distribuït de manera òptima per complir els objectius i l’abast que t’has plantejat.
  • Pla de riscos i adquisicions. Preveu els guanys i pèrdues del projecte i prepara’t amb antelació per a això.

 

T’interessen aquesta i altres estratègies de finançament i pressupostos? Et convidem a donar un cop d’ull al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances de l’FP Jesuïtes en col·laboració amb la UOC i aprendre avui mateix a gestionar i administrar els processos comptables, fiscals, comercials i financers d’una empresa.