Nou membres del Forbes Coaches Council van publicar un article a la revista Forbes en què destacaven els punts clau en l’evolució del procés de contractació. El món laboral està en canvi constant i ens hi hem d’adaptar. Encara que algunes propostes ens puguin semblar molt allunyades del nostre dia a dia, la irrupció del 5G accelerarà, i molt, tots aquests canvis. T’expliquem els que ens han agradat més.

1# El currículum en paper serà aigua passada

El procés de sol·licitud de feina veurà, de mica en mica, com els currículums en format paper desapareixen. Tant per la necessitat de ser cada vegada més ecològics com pels avenços tecnològics continus. LinkedIn i les presentacions en format vídeo són dues de les eines que es faran servir més, en detriment del currículum en paper. Això no vol dir que hàgim de bandejar les paraules. Serà molt important optimar el perfil de LinkedIn per a aparèixer en els resultats de cerca que ens interessin més.

2# Les presentacions en vídeo seran el primer filtre de candidats

Les presentacions en vídeo tenen tots els números per convertir-se en la fórmula per a avaluar ràpidament les habilitats socials d’un candidat. Serà un dels filtres inicials del procés de contractació.

3# La importància d’explicar una història

Una cosa que hauran de transmetre tots els perfils o currículums que vulguin tenir opcions reals d’aconseguir un lloc de feina és la personalitat del candidat. No solament és important transmetre habilitats, resultats i experiència, hem de ser capaços d’explicar una història que humanitzi el nostre perfil i que sigui memorable.

4# Les simulacions de realitat virtual en l’entrevista

Imagina’t com seria demostrar les teves habilitats de manera gairebé real. La realitat virtual formarà part de les entrevistes en el procés de contractació. El candidat podrà simular, mitjançant la realitat virtual, les situacions que l’entrevistat vulgui veure i avaluar. Els menys atrevits continuaran amb les respostes de viva veu i fins i tot l’ús del vídeo per a mostrar la seva diferenciació dins la llista de candidats.