Des del 2016, la formació professional ja tenia una tendència a l’alça, ja que any rere any augmentava el nombre d’inscrits a aquests estudis. Actualment, l’èxit de l’FP al nostre país ja és un fet. Aquest curs, 100.000 joves no han pogut accedir a aquesta mena de formació a causa de la limitació de places als centres públics.

Causes de l’èxit de l’FP

A continuació, exposem dos factors que han motivat la popularitat de la formació professional respecte a altres tipus d’ensenyaments postobligatoris:

Ocupabilitat

L’alta taxa d’ocupabilitat d’aquests estudis és un dels motius principals de l’èxit de l’FP. L’any passat, a Espanya, el 36,4 % de les ofertes de feina sol·licitaven una titulació de formació professional de grau superior. En canvi, el 2016, només un 20,09 % dels llocs de treball exigien que els candidats tinguessin aquests estudis.

Modalitat dual

La modalitat dual és una altra de les claus del triomf de l’FP entre els joves. Aquest tipus d’estudis ofereix una formació que es divideix entre els centres educatius i les empreses. És a dir, es combinen els mètodes d’aprenentatge teòrics amb els pràctics. A més, el contacte directe amb l’entorn laboral durant els estudis facilita poder trobar una bona feina en un futur. El curs 2016-2017, un total de 20.357 alumnes estaven matriculats de l’FP dual. En canvi, el curs 2020-2021, aquesta xifra pujava a un total de 37.841 alumnes.

Formació online

A més, la formació professional online s’adapta als reptes i a les necessitats de la societat actual. En aquest sentit, l’FP a distància de Jesuïtes Educació i la UOC ofereix uns estudis flexibles i de qualitat. D’una banda, la UOC brinda les eines tècniques i metodològiques de l’educació a distància. De l’altra, Jesuïtes Educació posa a disposició tota la seva experiència i el seu recorregut amb relació a la formació professional. Així doncs, si estàs buscant formació en línia, aposta per l’educació a distància que t’ofereixen dos referents en el món de la formació acadèmica.