La ludificació és l’ús de dinàmiques de joc per potenciar la motivació, la concentració i l’esforç dels infants. Aquest mètode d’ensenyament alternatiu fa servir eines innovadores per fomentar l’aprenentatge dels més petits. A continuació t’expliquem en què consisteix i quins són els avantatges d’aplicar la ludificació a l’educació infantil. 

En què consisteix la ludificació?

La ludificació és una estratègia que empra dinàmiques de joc en entorns que no són lúdics originalment. El seu objectiu és potenciar la concentració, la motivació, l’esforç i la intel·ligència emocional dels nens i nenes. La ludificació en l’educació infantil no és una metodologia d’ensenyament en si mateixa, sinó una eina que pot ser emprada com a suport a les metodologies pedagògiques desenvolupades per l’equip docent. 

Quins són els avantatges de la ludificació en l’educació infantil?

La ludificació fomenta el treball pràctic a les aules i permet adaptar les activitats pedagògiques a les necessitats específiques de cada estudiant. L’aplicació de la ludificació en l’educació infantil ofereix els beneficis següents: 

  • Augmenta la participació en les activitats pedagògiques, i fomenta el coneixement i la socialització entre l’estudiantat. 
  • Permet personalitzar el procés d’aprenentatge en funció de les capacitats de l’estudiantat i els seus processos d’assimilació. 
  • Fomenta la motivació, i alhora genera un entorn segur i estimulant per a l’estudiantat.  
  • Afavoreix el treball en equip. Genera entorns col·laboratius i potencia les activitats de socialització. 
  • Permet fer una avaluació personalitzada, segons el procés d’aprenentatge de cada estudiant. 
  • Fomenta el compromís i la implicació de l’estudiantat en les activitats que es fan a l’aula. 
  • Potencia la presa de decisions, ja que mantenir unes normes de joc ben definides permet a l’estudiantat conèixer quines són les decisions que ha de prendre. 

T’interessa la ludificació en l’educació infantil i t’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Cursant el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil podràs adquirir les competències necessàries per treballar com a educador o educadora en centres educatius, lúdics i culturals.