La fisioteràpia per a la gent gran, o fisioteràpia geriàtrica, és important per a la salut corporal de les persones de la tercera edat. La prevenció, el diagnòstic i la rehabilitació són els objectius principals d’aquesta pràctica. A més, aquest tipus de teràpia també té beneficis relacionats amb el benestar emocional i social dels pacients.

Beneficis físics de la fisioteràpia per a la gent gran

Els beneficis físics de la fisioteràpia per a la gent gran són múltiples. No obstant això, podem determinar tres grans grups d’exercicis segons l’objectiu que tenen:

Prevenció

En aquest cas, els exercicis estan destinats a evitar lesions derivades de l’envelliment. Les finalitats principals són les següents:

  • Desenvolupar la força muscular.
  • Promoure el moviment de les articulacions.
  • Millorar l’equilibri i l’agilitat.

Diagnòstic

D’altra banda, la fisioteràpia geriàtrica serveix per detectar lesions i determinar-ne l’origen. A vegades, a més, pot ajudar a solucionar el problema. En altres casos, cal acudir a un metge especialista.

Rehabilitació

Finalment, la fisioteràpia assisteix les persones grans que necessiten recuperar-se de lesions ja diagnosticades. Així mateix, en els casos de malalties cròniques, contribueix a reduir el dolor.

Beneficis socials i emocionals

La prevenció de lesions també se centra a promoure una vida activa dels pacients. Això es deu al fet que el sedentarisme empitjora la salut física de les persones grans. Per tant, la fisioteràpia geriàtrica té l’objectiu de crear rutines i hàbits saludables. D’aquesta manera, es fomenta l’autonomia i, en conseqüència, s’obtenen un seguit de beneficis socials i emocionals, com ara els següents:

  • Increment de la seguretat.
  • Disminució de la solitud.
  • Millora de l’autoimatge i de l’autoestima.
  • Reducció del risc de patir depressió i distímia.

Penses que t’agradaria tenir una feina relacionada amb la cura de la gent gran? T’animem a estudiar el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a programar, implantar i avaluar les intervencions en integració social per promoure la igualtat d’oportunitats en la nostra societat.