El nou component en HTML5 ja és aquí. Els WebSockets permeten treballar de manera bidireccional entre el navegador i el servidor mantenint una connexió activa mitjançant Sockets TCP.

A continuació, explicarem per a què serveixen els WebSockets i compartirem una breu descripció de com funcionen. Si t’interessa l’entorn web, cursant el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web orientades a les dades massives (big data).

Què són els WebSockets?

Els WebSockets serveixen per a fer connexions de manera persistent entre el navegador de l’usuari i el servidor. A més de permetre construir llocs web de pressa, també són fàcils d’entendre i raonar quan s’escriu en codi.

En utilitzar internet mitjançant un navegador, bàsicament es fa una connexió entre dos ordinadors. Perquè el teu ordinador pugui obtenir la informació que vol, s’ha de connectar a un servidor.

Els WebSockets comparteixen dades de pressa i solament els cal crear la connexió —també anomenada connexió persistentun cop. Per tant, són particularment útils si hem d’obtenir dades de manera constant, perquè així evitem que el servidor hagi de processar un gran nombre de peticions innecessàries.

Com funcionen els WebSockets?

Per a tenir una connexió activa i bidireccional entre el servidor i el navegador, cal tenir els elements següents:

  • WebSocket del client, que en aquest cas és el navegador. És qui estableix la connexió inicial amb el servidor.
  • WebSocket del servidor, que accepta les connexions i inicia l’intercanvi de missatges.

La connexió entre els dos es manté activa mentre la pestanya del navegador segueixi oberta, i tant el client com el servidor poden tancar la connexió en qualsevol moment.

Tot i que constitueix una de les millores agregades en HTML5 pel que fa al client, per a poder establir la connexió i gestionar l’enviament i la recepció de missatges cal programar els WebSockets amb JavaScript.