La recerca per veu, o voice search, supera amb escreix les expectatives que els experts hi havien posat. I no tan sols en el cas dels telèfons intel·ligents, sinó també en l’aplicació relacionada amb la internet de les coses.

Vegem què és el voice search i en què consisteix aquest concepte, per què els usuaris fan servir aquesta tecnologia amb més freqüència i quin és l’impacte que té en el posicionament SEO. Si aquests temes t’interessen, els pots ampliar en el cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat.

Què és el voice search i quins són els avantatges que té?

La cerca per veu consisteix en el reconeixement del llenguatge parlat perquè els usuaris puguin fer cerques sense haver de recórrer al text.

  • Això, per descomptat, permet que les recerques siguin més ràpides, ja que com a mitjana som capaços d’escriure unes 40 paraules per minut, mentre que parlant se’n poden produir més de 150.
  • Els assistents de veu més utilitzats actualment són Siri, Google Assistant, Cortana i Alexa, i es creu que el 2020 més de la meitat de les recerques es faran amb voice search. El nombre d’altaveus intel·ligents va augmentant, i això implica que la recerca per veu no és una moda passatgera, sinó que és una tendència que seguiran els usuaris en un futur molt pròxim.

Impacte de les recerques per veu en el SEO

El SEO és un dels implicats en el canvi de tendències en les cerques dels usuaris. Això implica la necessitat de desenvolupar el SEO de veu d’una manera més eficaç. Mitjançant el voice search, les cerques es duen a terme d’una manera diferent de com es fan per mitjà de l’escriptura.

Els tres factors principals que cal tenir en compte en el voice search són:

  1. Entonació. És la diferència principal que hi ha entre els dos tipus de cerca. Els dispositius del futur podran interpretar la intencionalitat i l’estat d’ànim analitzant l’entonació de la veu.
  2. Semàntica. En les recerques escrites el llenguatge és més telegràfic, ja que s’ometen les preposicions, les conjuncions i els articles.
  3. Long tails. Les construccions gramaticals parlades són més complexes, perquè quan es fa servir la veu s’utilitza un nombre de paraules més gran.