Dins el cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, aprofundim en el desenvolupament de diferents plataformes, més enllà d’Android i iOS. Per això, avui parlarem de Visual Basic, l’eina que permet programar continguts informàtics per a dispositius mòbils, web i Windows, de manera simple i accessible.

Visual Basic i una mica de la seva història

Visual Basic va ser creat el 1991 amb l’objectiu de simplificar la programació gràcies a un entorn de desenvolupament. Com que és un llenguatge amb l’entorn Microsoft .NET com a destinació, tots els programes escrits en Visual Basic són segurs i interoperables entre llenguatges.

El seu objectiu és dissenyar, de manera productiva, aplicacions de tipus amb seguretat i orientades a objectes per a mòbils, web i Windows.

Visual Basic té un entorn de desenvolupament integrat amb editor de textos de codi font, un depurador, un compilador (i enllaçador) i un editor d’interfícies gràfiques d’usuari o GUI.

L’última versió de Visual Basic va ser la 6 i el 2001 Microsoft va abandonar el desenvolupament basat en l’API Win32. La idea va ser passar a un marc comú de llibreries que no depengués de la versió del seu sistema operatiu. Visual Basic .NET i altres llenguatges com C Sharp (C#) van facilitar la transició de codi entre llenguatges.

Avantatges d’utilitzar aquest entorn

El principal avantatge d’aquesta eina de programació és que s’aprèn a fer servir amb facilitat i, a més, té les característiques següents:

  • És un dels llenguatges més utilitzats, de manera que és molt fàcil trobar informació, documentació i fonts per als projectes.
  • Té accés a gairebé tota l’API de Windows i pot fer servir la plataforma de sistemes Windows.
  • Afegeix suport per a executar scripts en les aplicacions amb VBScript o JScript, gràcies a Microsoft Script Control.7.
  • Pel fet de ser de Windows, integra el seu disseny i implementació de formularis.

Desavantatges

Tot i els múltiples avantatges, també té desavantatges:

  • En les seves llibreries Runtime.dll, té problemes de versionament.
  • Malgrat que és una programació orientada a objectes, té un suport escàs.
  • Per a crear aplicacions multifil, cal fer trucades a l’API de Windows.