Encara que JavaScript continua sent el llenguatge de programació més utilitzat per a pàgines HTML, darrerament TypeScript ha aconseguit una gran popularitat. A l’article d’avui t’oferim una comparativa TypeScript vs. JavaScript perquè sàpigues triar quin és el llenguatge de programació més indicat per a cada lloc web.

TypeScript vs. JavaScript: quin triar?

TypeScript és un llenguatge de programació que està construït per sobre de JavaScript. Es tracta d’un superconjunt de JavaScript que, gràcies a les seves característiques addicionals, permet escriure en codi més fàcilment i amb menys errors. A continuació comparem TypeScript i JavaScript per ajudar-te a triar el llenguatge de programació més adequat per a cada projecte.

Quan es recomana fer servir JavaScript?

Malgrat que actualment JavaScript no sigui un llenguatge de codificació gaire complet, encara és molt útil per millorar la qualitat de les pàgines web construïdes amb HTML. A més, alguns frameworks no suporten el TypeScript. No obstant això, emprant les biblioteques i els marcs de treball de JavaScript, pots desenvolupar aplicacions web d’una manera ràpida i senzilla. Així, doncs, podem afirmar que aquest llenguatge és una bona solució per a equips o projectes petits.

Quan es recomana utilitzar TypeScript?

TypeScript és un llenguatge de programació més complet i avançat que JavaScript. Per a grans projectes o equips integrats per diverses persones, la millor opció és, sens dubte, escriure el codi en TypeScript. A més, hi ha noves millores i funcions constantment. Per totes aquestes raons, podem dir que TypeScript és el llenguatge de codificació més segur i fiable de cara al futur.

T’agrada la programació i cerques una opció formativa que tingui sortides professionals? Fes el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Aprendràs a desenvolupar i mantenir aplicacions web, complint amb els criteris d’usabilitat que exigeixen actualment els estàndards oficials.