Les importacions a Espanya representen el 26% del PIB. Aquesta xifra situa el nostre país en el lloc 50 dun rànquing de 189 països. Això és perquè en els últims anys el nombre dempreses espanyoles amb activitat internacional ha augmentat considerablement. 

Les empreses amb relacions comercials internacionals tenen més empleats que les que no tenen contacte amb lestranger. Fa uns mesos ja et vam parlar de les nombroses sortides professionals del comerç internacional. A lhora destablir relacions comercials amb altres països, hem de conèixer els tràmits i requisits per a importar a Espanya 

La importació a Espanya des de la Unió Europea

Encara que el terme importació sha fet servir tradicionalment per a definir els processos dadquisició que van més enllà de les nostres fronteres, això ha canviat des que va entrar en joc la Unió Europea (UE).  

Des de llavors, les adquisicions duna empresa espanyola a una altra destablerta en un país comunitari es consideren una compra intracomunitària de béns. Per tant, aquestes operacions impliquen els mateixos tràmits dadquirir un producte en una altra regió dEspanya. 

Requisits per a importar a Espanya des de fora de la UE

Una vegada que traspassem les fronteres de la UE sí que podem parlar dimportació. Aquests són els tràmits i requisits per a importar a Espanya: 

  • Factura comercial emesa pel proveïdor. Hi ha dindicar les dades de lempresa importadora i les dades del proveïdor. També hi ha de constar la descripció de la mercaderia, el preu i les condicions de venda. 
  • Detall de paquets (packing list). Es tracta d’una llista que conté tota la informació relativa a l’enviament de la mercaderia. El proveïdor hi ha d’especificar quina mercaderia envia i el nombre de paquets que la integren, a més de les mesures i el pes de cada paquet. 
  • Coneixement d’embarcament (BL, per la sigla en anglès de bill of lading). És un document clau per a l’empresa importadora, ja que el transitari el necessita per a lliurar la mercaderia. És important saber quants BL s’enumeren, ja que per a l’intercanvi de gènere són necessaris tots. 
  • Certificat dorigen. Quan incloem una mercaderia especial o provinent dalgun país cal que ofereixi algun tipus de benefici. Per a gaudir daquest benefici caldrà presentar un escrit oficial que acrediti lorigen de la mercaderia.