La formació professional (FP) s’està convertint en una de les sortides professionals amb més futur. Dues de cada deu ofertes de feina estan dirigides a titulats d’FP, de manera que les matriculacions als cicles formatius augmenten cada any.

Si estàs pensant a cursar un cicle formatiu, t’expliquem quins són els títols de tècnic superior amb més demanda al mercat laboral.

Els títols de tècnic superior amb més sortida

A continuació, et mostrem les branques d’FP que les empreses busquen més, ja que el 23% de les ofertes de feina estan destinades a contractar aquests professionals:

  • FP d’administració. Les feines amb més demanda en aquesta branca són de secretaris de departament, administratius comercials i comptables. Els que exerceixen funcions de secretaria ampliaran especialment les seves oportunitats si, a més, tenen coneixements d’idiomes. El cicle formatiu d’Administració i Finances és un dels més sol·licitats.
  • FP industrial. És una àrea majoritàriament masculina i representa el 25% de les matriculacions d’FP. Els perfils amb més demanda en aquesta àrea són l’electromecànic, el fresador amb control numèric, el soldador cap i el responsable de secció.
  • FP d’informàtica. Sens dubte, aquest camp és el que ofereix més sortides laborals. La demanda augmenta any rere any tant per part dels estudiants com de les empreses. Les feines més sol·licitades són de help desk (servei d’assistència tècnica), programador i tècnic de sistemes. L’oferta educativa és força àmplia: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Desenvolupament d’Aplicacions Web, amb la possibilitat de cursar dos cicles formatius alhora i obtenir una doble titulació.
  • FP de sanitat. El títol de tècnic en radiologia és un dels títols de tècnic superior en sanitat amb més sortides. Es tracta del professional que produeix imatges clíniques perquè el metge pugui fer un diagnòstic. El tècnic de laboratori, és a dir, la persona encarregada d’analitzar mostres biològiques humanes, també està molt sol·licitat. A més, un cop ha adquirit prou experiència, es pot convertir en cap de laboratori i, per tant, augmentar el salari.