Els règims de la Seguretat Social són els mecanismes legals que regulen la manera com els ciutadans i ciutadanes cotitzem i contribuïm al sistema. Tenen l’objectiu de procurar una sèrie de prestacions socials als contribuents i garantir una base de benestar social. A continuació t’expliquem quins són els règims de la Seguretat Social a l’Estat espanyol. 

Els règims de la Seguretat Social a l’Estat espanyol

Els règims de la Seguretat Social han anat evolucionant al llarg dels anys. Avui dia, els règims que hi ha a l’Estat són els següents: 

  1. Règim general. S’acullen al règim general tots els empleats per compte d’altri més grans de setze anys que duen a terme una activitat econòmica, independentment de la categoria professional, la retribució i la temporalitat. L’any 2017 s’hi va incloure el règim d’artistes, que fins llavors era especial.  
  2. Règim especial dels treballadors autònoms. Aquest règim inclou els treballadors més grans de divuit anys que fan una activitat econòmica per compte propi, és a dir, de manera directa, personal i sense estar subjectes a un contracte laboral.  
  3. Règim especial dels treballadors del mar. Comprèn tots els professionals que es dediquen a activitats marítimes i pesqueres, ja siguin per compte d’altri o per compte propi. 
  4. Règim especial de la mineria del carbó. S’enquadren en aquest règim els treballadors assalariats de les empreses que es dediquen a la mineria del carbó.  
  5. Règim especial de representants de comerç. Aquest règim està inserit en el règim especial d’autònoms des del 2017. Acull els treballadors que duen a terme la seva activitat com a representants o mediadors comercials d’un empresari o més 

Per encarregar-te de la comptabilitat i la facturació d’una empresa, has de conèixer a la perfecció els règims de la Seguretat Social que hi ha al nostre país. T’agraden les finances i estàs pensant a dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius i financers de tota mena d’empreses.