El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals té més de 600 especialitats que poden cursar-se mitjançant cicles pertanyents a la formació professional del nostre país. Aquestes especialitats s’agrupen en un total de 26 famílies professionals d’FP que et detallem en l’article d’avui.

Descobreix totes les famílies professionals d’FP del nostre país

Aquestes són les 26 famílies professionals d’FP recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals del nostre país:

 1. Activitats físiques i esportives.
 2. Administració i gestió: finances, assegurances i gestió de la informació.
 3. Agrària: agricultura, ramaderia, jardineria i treballs forestals.
 4. Arts gràfiques: tractament d’imatges, disseny gràfic, edició en paper i multimèdia.
 5. Arts i artesanies: arts escèniques, instruments musicals, artesania tradicional, joieria i orfebreria, recuperació artística.
 6. Comerç i màrqueting: logística, transport, màrqueting i relacions públiques.
 7. Edificació i obra civil: ram de paleta, maquinària de construcció i projectes d’obres.
 8. Electricitat i electrònica.
 9. Energia i aigua: distribució i gestió d’aigua, gas, electricitat i energies renovables.
 10. Fabricació mecànica: construccions metàl·liques, fosa, aeronàutica i electromecànica.
 11. Hoteleria i turisme: atenció al client, cuina, manteniment i promoció de destinacions turístiques.
 12. Imatge personal: estètica i perruqueria.
 13. Imatge i so: fotografia, videojocs, producció d’espectacles i realització audiovisual.
 14. Indústries alimentàries.
 15. Indústries extractives: mineria i pedra natural.
 16. Informàtica i comunicacions.
 17. Instal·lació i manteniment: sistemes de fred, climatització i aïllament.
 18. Fusta, moble i suro.
 19. Maritimopesquera: treballs subaqüàtics, navegació marítima i pesca.
 20. Química: medicaments i productes de parafarmàcia, papers i cartons, química fina i transformació de polímers.
 21. Sanitat: activitats preventives, curatives i pal·liatives d’atenció sanitària.
 22. Seguretat i medi ambient: prevenció de riscos laborals i activitats mediambientals de depuració de l’aigua, gestió de residus i control de plagues.
 23. Serveis socioculturals i a la comunitat.
 24. Tèxtil, confecció i pell: calçat, peces de vestir, roba de llar i marroquineria.
 25. Transport i manteniment de vehicles: aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable.
 26. Vidre i ceràmica.

Apuesta por la FP, la opción formativa con más salidas laborales

En el mercat laboral espanyol, tenir una titulació en una de les famílies professionals d’FP et pot donar accés a més ofertes de treball que altres opcions formatives. Si vols convertir-te en un candidat més atractiu per a les empreses del nostre país, no dubtis més i aposta per la formació professional.