Les entitats bancàries ofereixen diferents vies de finançament als seus clients. D’entre totes les opcions existents, els préstecs i les línies de crèdit són les més utilitzades, tant pels clients particulars com per les empreses. Si no saps quina és la diferència entre crèdit i préstec, te l’expliquem a continuació. 

Descobreix la diferència entre crèdit i préstec

Si estàs valorant entre diferents opcions de finançament, t’interessarà saber quina és la diferència entre crèdit i préstec. En realitat, un préstec i una línia de crèdit es distingeixen en diversos aspectes, que podríem resumir en els punts següents. 

  1. La manera d’accedir als diners. Mentre que un préstec et permet accedir a tots els diners sol·licitats d’una sola vegada, en un crèdit podem anar demanant els diners a poc a poc, en funció de les necessitats que tinguem.  
  2. Els interessos que es paguen. En un préstec es paguen interessos per la suma total de capital concedida. En canvi, en un crèdit només es paguen els interessos dels diners que hem utilitzat. 
  3. El termini d’amortització. Per regla general, els préstecs tenen un termini d’amortització més ampli que les línies de crèdit, per la qual cosa també tenen interessos més elevats.  
  4. La manera de retornar els diners. En un préstec, quan s’ha amortitzat tot el capital a través del pagament de les quotes, l’operació es dona per conclosa. Així, doncs, si el client necessita més diners, ha de sol·licitar un nou préstec. El crèdit funciona just a l’inrevés: se sol renovar cada any perquè el client tingui sempre disponible aquesta línia de finançament. 

Ja saps la diferència entre crèdit i préstec? Saps també quina és la diferència entre proveïdor i creditor? Si t’interessa el món de la gestió comptable i t’hi vols dedicar professionalment, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius i financers de tota mena de companyies.