Avui dia, amb la globalització dels mercats, cada vegada més estudiants es decideixen a cursar estudis orientats a les relacions internacionals, especialment en l’àmbit del comerç.

Però què és el comerç internacional? La confusió entre comerç internacional i comerç exterior és freqüent, per això t’explicarem la diferència entre els dos conceptes i les sortides professionals que hi ha en l’actualitat. Si t’interessa professionalment, el cicle formatiu de Comerç Internacional et proporcionarà els coneixements que et calen per a gestionar amb eficàcia relacions comercials a escala internacional.

Què és el comerç internacional i quines sortides professionals té?

Primer de tot, cal distingir entre dos conceptes:

  • El comerç internacional és el conjunt d’estudis i d’operacions comercials entre dos països o més, entre els quals hi ha intercanvi de mercaderies, serveis o capitals.
  • El comerç exterior és el conjunt d’estudis i operacions comercials expressats en termes, lleis i normes nacionals.

És a dir, la diferència principal entre tots dos és que, mentre que el comerç exterior és executat per l’Estat o el Govern, el comerç internacional és exercit per empreses, persones físiques o institucions.

Ara que ja saps què és el comerç internacional, vegem quines feines es poden exercir un cop obtinguda una titulació especialitzada en aquesta branca.

Sortides professionals en comerç internacional

  • Empreses internacionals, on es poden gestionar les relacions entre clients i proveïdors a l’estranger, ja que comprèn el funcionament dels mercats exteriors.
  • Duanes. Òbviament, cal conèixer la legislació i les característiques dels diferents mercats.
  • Consultories, analitzant els mercats internacionals i assessorant en estratègies.
  • Empreses de comerç electrònic, expandint el negoci.
  • Empreses de recerca, analitzant els mercats internacionals.

Aquests professionals seran els principals motors de l’expansió internacional de les empreses. Això es deu a l’ampli coneixement que tenen dels factors que influeixen en el marc dels negocis internacionals (factors socioeconòmics, lleis, religió, llengua, política, etc.).