La crisi del coronavirus està accelerant el procés de digitalització de les empreses. En aquest context, cal tenir en compte que els actius físics no són els únics actius importants per al bon funcionament dun negoci. A continuació texpliquem què és un actiu digital i per què les empreses han de protegir aquest tipus de recursos. 

Què és un actiu digital?

A diferència dels actius físics, els actius digitals són tots els recursos intangibles de què disposa una empresa: imatges, documents, vídeos, pàgines web, perfils de xarxes socials, etc.  

Com que es tracta dun tipus de material que no ocupa un lloc físic, moltes companyies cometen lerror de no donar als seus actius digitals la importància que realment mereixen. Però precisament perquè estan emmagatzemats en forma de dades, aquests recursos exigeixen una gestió més exhaustiva perquè no sacabin perdent en un mar darxius sense catalogar. 

Per què els actius digitals són tan importants per a una empresa?

Avui dia els actius digitals són molt importants per a qualsevol negoci, ja que són indispensables per desenvolupar les tasques relacionades amb la comunicació i el màrqueting de la companyia. Qualsevol estratègia visual o de contingut necessita un seguit dactius digitals per dur-se a terme. Totes les campanyes publicitàries es construeixen a partir de textos, imatges i altres materials intangibles.  

Per això, no importa si una empresa és un e-commerce o un negoci físic: sense una bona gestió dels actius digitals, el desenvolupament de continguts està condemnat a patir errors i retards. I més tard o més dhora, això acabarà afectant-ne la reputació online i perjudicant el rendiment del negoci. Per això, les empreses han de saber què és un actiu digital i tractar aquest tipus de material com a part del patrimoni de lempresa. 

Si tinteressa el món del màrqueting i tagradaria convertir actius digitals en campanyes dèxit, estudia el cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat. Aprendràs a promocionar tota mena de productes i serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats.