La teoria de l’avantatge comparatiu és un dels conceptes bàsics del comerç internacional. Segons els seus fonaments, els països han de produir els béns que els generen uns costos de producció relatius més baixos enfront de la resta del món. En l’article d’avui t’expliquem què és l’avantatge comparatiu i en què es diferencia de l’avantatge absolut. 

En què consisteix la teoria de l’avantatge comparatiu?

La teoria de l’avantatge comparatiu va ser desenvolupada per l’economista David Ricardo per millorar la teoria de l’avantatge absolut d’Adam Smith. A diferència dels postulats de Smith, Ricardo estableix que els països han d’exportar els béns que són capaços de fabricar amb uns costos relatius més baixos. 

Si volem entendre què és l’avantatge comparatiu, abans hem d’aclarir en què consisteix l’avantatge absolut.  

Teoria de l’avantatge absolut

L’avantatge absolut fa referència a la capacitat d’una empresa o país per produir un bé utilitzant menys factors de producció que els seus competidors. Segons aquesta teoria, qui consumeixi menys recursos en el procés de producció serà qui disposi d’avantatge absolut.  

En termes pràctics, el concepte d’avantatge absolut va resultar ser massa simplista per a la complexitat del comerç internacional, que va passar a regir-se per la teoria de l’avantatge comparatiu. 

Teoria de l’avantatge comparatiu

La teoria desenvolupada per David Ricardo estableix que, encara que una empresa o país no disposi d’avantatge absolut per produir una mercaderia, podrà comercialitzar els béns en què aconsegueixi més avantatge comparatiu.  

Així doncs, a diferència del que dicta la teoria de l’avantatge absolut, un país no haurà de produir el que li costa menys, sinó el que li genera menys costos comparatius. D’aquesta manera, podrà participar en el mercat internacional i potenciar el comerç exterior. 

Si t’interessa el comerç internacional i et vols dedicar professionalment a aquest sector, cursa el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. Aprendràs tot el que cal saber per planificar i gestionar els processos d’importació i exportació en un entorn global.