En un mercat tan competitiu com l’actual, és fonamental conèixer i implantar estratègies de màrqueting que tinguin en compte les motivacions psicològiques del teu públic objectiu. En l’article d’avui t’expliquem què és la piràmide de necessitats de Maslow i per què resulta tan útil a l’hora de desenvolupar un pla de màrqueting. 

Què és la piràmide de necessitats de Maslow?

La piràmide de necessitats de Maslow és una escala de motivacions psicològiques dissenyada per comprendre més bé el comportament humà. Porta el nom del seu inventor, Abraham Maslow, que l’any 1934 va estructurar les necessitats psicològiques de les persones en nivells diferents. 

Aquesta escala de motivacions és un recurs de l’àmbit de la psicologia que, en els últims anys, s’ha traslladat al sector del màrqueting. S’utilitza per entendre d’una manera més profunda les necessitats dels consumidors i dissenyar estratègies més complexes i personalitzades.  

En quins cinc nivells es divideix?

La piràmide de necessitats de Maslow segueix una estructura molt senzilla. Aquests són els cinc nivells en els quals es divideix:  

  1. Fisiologia. A la base de la piràmide es troben les accions essencials per a la supervivència i l’existència de l’ésser humà, com ara respirar, alimentar-se i descansar. 
  2. Seguretat. En el segon nivell se situen les necessitats indispensables per al nostre desenvolupament com a éssers humans que formem part d’una societat. Per exemple, la integritat física, la feina i la salut. 
  3. Afiliació. A la meitat de la piràmide hi ha les necessitats socials, com ara la necessitat d’aprovació i la de formar part d’un grup de convivència.  
  4. Reconeixement. En el quart graó apareixen les necessitats relacionades amb el reconeixement social: la confiança, el respecte i l’èxit professional, entre d’altres. 
  5. Autorealització. A la punta de la piràmide trobem les necessitats que tenen a veure amb la relació que cada individu té amb ell mateix. Alguns d’aquests aspectes són la creativitat, el sentit ètic i la capacitat de resoldre problemes.  

La piràmide de necessitats de Maslow és una eina molt útil per avaluar l’impacte d’una marca dins del cicle de vida d’un client. T’interessa el màrqueting i busques una opció formativa que tingui moltes sortides professionals? Fes el cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat. Aprendràs a utilitzar les eines i les tècniques de màrqueting més avançades per promocionar els productes i els serveis de qualsevol empresa.