La metodologia Agile és un conjunt de mètodes per al desenvolupament de projectes que té l’origen en els gegants del programari ara fa més de deu anys, quan van publicar el «Manifest Agile». Al llarg d’aquest temps s’ha estès a molts més sectors i avui dia és una de les metodologies més utilitzades.

Metodologia Agile, la rapidesa en la gestió de projectes

No es tracta solament d’una metodologia diferent: molts parlen de filosofia de treball i d’organització. El projecte en qüestió es divideix en parts petites que es lliuren en poques setmanes. D’aquesta manera es poden adaptar més fàcilment als canvis que puguin sorgir sobre la marxa.

Els defensors de la metodologia en destaquen els avantatges, que no són pocs:

  • Menys errors, més qualitat. De cara al client trobem molts avantatges. Hi ha menys errors en cada lliurable, que són més curts i s’adapten més bé als requeriments del client. A més a més, tenen més qualitat i l’experiència del consumidor també és més bona.
  • Més immediatesa. Com els cicles de producció són més curts, els temps de reacció són inferiors. El client percep que tot és més ràpid i li permet prendre millors decisions.
  • Productivitat a l’alça. Els recursos en la metodologia Agile estan més ben assignats, de manera que la productivitat millora i s’adapta més bé a les necessitats del client.
  • Millor treball en equip. El grup de feina genera una consciència d’equip i això es tradueix en millors resultats, tant per al treballador com per al projecte.

 

Com es pot implantar la metodologia Agile

Una de les característiques més conegudes de les metodologies Agile és la de fer servir equips multidisciplinaris que treballen plegats. D’aquesta manera, el projecte final està molt més tancat i adaptat a les diferents necessitats i departaments de l’empresa: el tècnic i el de màrqueting, per exemple. Tot això, unit a lliuraments ràpids i en entorns reals, permet fer canvis sobre la marxa i que només afectin la part implicada.

Aquesta metodologia va néixer en l’univers de l’administració de sistemes informàtics en xarxa, ja que les característiques del desenvolupament de programari presentaven moltes mancances pel que fa a la qualitat dels seus lliurables.