Molts estudiants decideixen encaminar els seus estudis cap a la formació professional (FP). Per aquest motiu s’estan implantant noves fórmules, com és el cas de l’FP dual.

Amb aquesta nova modalitat, els alumnes cursen els estudis tant en centres educatius com en centres de treball, de manera que, a més dels coneixements teòrics, adquireixen coneixements pràctics in situ.

A continuació veurem els avantatges de l’FP dual i els requisits necessaris per a cursar-la. Si t’interessa aprendre treballant, els cicles formatius d’FP dual et preparen alhora que aconsegueixes experiència laboral.

Avantatges de l’FP i requisits per a cursar-la

Una de les finalitats de l’FP dual és oferir una motivació a les persones que han completat l’ensenyament general i necessiten incorporar-se al mercat laboral. Cursant un cicle formatiu adquiriran les competències i qualificacions professionals necessàries per a exercir un lloc de treball.

És important destacar que l’FP dual no substitueix la formació professional presencial o a distància que tots coneixem, sinó que és una modalitat innovadora i complementària al sistema educatiu actual.

Entre els requisits necessaris per a poder cursar l’FP dual hi ha:

  • Ser major d’edat.
  • Tenir 16 anys com a mínim i disposar de l’autorització dels pares o tutors.

 

L’FP dual comporta un conjunt d’avantatges per als alumnes que es decideixen a cursar-la. Entre els més destacables podem trobar:

  • Els alumnes no només adquireixen una formació teòrica, sinó també una formació pràctica en l’exercici d’un lloc de treball.
  • Mantenen un contacte real amb el món de l’empresa, la qual cosa els permet adquirir hàbits de treball i experiència professional.
  • Aconsegueixen millorar els coneixements, les destreses i les habilitats tècniques, com també les competències i les habilitats interpersonals en un entorn real.
  • Reben una motivació extra i es realitzen professionalment gràcies a la possibilitat d’aplicar els coneixements i d’aprendre treballant.