El mètode d’estalvi tradicional consisteix a considerar com a estalvi aquella part dels ingressos que no s’ha gastat al llarg d’un mes. Ara bé, el preestalvi es basa a estalviar abans de gastar.

Com funciona el preestalvi?

El mètode del preestalvi és tan simple com traspassar, a principi de mes, la quantitat de diners que volem estalviar a un compte que no és el que utilitzem normalment. D’aquesta manera, com que els diners són menys accessibles, serà més fàcil no caure en la temptació de gastar. El preestalvi s’ha d’entendre com una despesa fixa més. En conseqüència, haurem de reduir altres despeses, així com adoptar un nivell de vida una mica més baix.

Quant he de preestalviar?

Els experts recomanen adquirir el costum d’estalviar un 20 % dels ingressos mensuals. Ara bé, aquest percentatge no és necessàriament convenient per a tothom. Així doncs, és imprescindible estudiar l’estat de les nostres finances abans de decidir quina és la capacitat d’estalvi de la nostra situació econòmica. Aquesta anàlisi consisteix a fer un recompte dels ingressos i de les despeses mensuals. L’objectiu de l’examen és adonar-nos de quines són les nostres despeses fixes per decidir quines són imprescindibles i quines no ho són. Independentment de quina sigui la quantitat que podem estalviar, el percentatge de preestalvi no és tan important com el fet d’aconseguir crear un hàbit i tenir constància.

Si t’interessa aprendre més coses sobre com es pot assegurar la salut financera, no solament de la teva economia personal, sinó també la d’entitats públiques o privades, et recomanem que estudiïs el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aquests estudis et permetran estar actualitzat quant a les eines digitals de gestió empresarial més eficients i àgils per organitzar i executar la gestió i administració dels processos comercials, comptables, fiscals i financers.