La manera de crear videojocs ha canviat molt en els darrers anys. El que abans implicava hores de feina avui es pot implementar de manera senzilla amb els llenguatges de programació adequats. A continuació, t’expliquem quins són els llenguatges més utilitzats per programar videojocs, i també quins avantatges i inconvenients tenen 

Els cinc llenguatges més utilitzats per programar videojocs

Tot i que hi ha centenars de llenguatges de programació que pots fer servir, si vols desenvolupar un projecte professional i treballar amb realitat virtual en videojocs, n’has de triar algun d’aquests cinc: 

  1. C++. Aquest llenguatge presenta un temps d’execució molt baix, permet als desenvolupadors controlar el maquinari i, a més, és compatible amb la majoria d’entorns de programació. Té una corba d’aprenentatge força curta i, si el domines, podràs programar fàcilment en altres llenguatges.  
  2. C#. Tot i que és més fàcil d’aprendre que el C++, també és més limitat. No obstant això, encara que no sigui tan flexible ni tan compatible, alguns motors com Unity permeten programar amb aquest llenguatge. El fet de dominar el C# et pot obrir moltes portes en l’àmbit professional, ja que és un dels llenguatges més emprats en entorns de Windows. 
  3. Java. Aquest llenguatge es caracteritza perquè és multiplataforma i  una flexibilitat enorme. Té una utilitat i un disseny molt semblants al C++, però, a diferència d’aquest llenguatge, el Java s’executa dins de la seva pròpia màquina virtual, cosa que implica una pèrdua de rendiment a l’hora d’executar jocs. 
  4. JavaScript. Com que és un dels llenguatges de programació més utilitzats en l’àmbit del desenvolupament web, presenta una gran varietat de recursos. La majoria de motors de videojocs són compatibles amb JavaScript, de manera que, si el domines, el podràs emprar per crear tota mena de scriptsFunciona molt bé per a jocs online i té múltiples frameworks per crear programes 3D.  
  5. Python. Es tracta d’un llenguatge de programació multiplataforma molt potent i flexible. Un dels principals beneficis que ofereix és el seu framework Pygame, que permet crear prototipus de videojocs de manera ràpida i senzilla. 

Has de tenir en compte que el millor llenguatge per programar videojocs no existeix. El més important és saber triar l’eina més adequada per a cada ocasió, tenint en compte les teves capacitats i les necessitats específiques de cada projecte.