Abans de plantejar-te com crear una aplicació web, és bo conèixer els diferents recursos que tenim al nostre abast. Un és Angular. Es tracta d’un marc JavaScript molt utilitzat per al desenvolupament d’aplicacions web avançades. És gratuït i de font oberta. Google el va llançar l’any 2016, després de dos anys de treballs basant-se en les opinions dels usuaris de l’AngularJS.

Avantatges de fer servir Angular

Si tens dubtes sobre com es crea una aplicació web i ho vols fer sense gaires complicacions, veurem a continuació els beneficis de fer servir aquest marc:

  • Estalvies temps. Quan comences a pensar en com es crea una aplicació web, has de prendre una sèrie de decisions; per exemple, l’arquitectura de l’aplicació, la seva organització, etc. Angular ja ho fa per tu, per la qual cosa et pots centrar en coses més importants, com ara les funcionalitats de la teva aplicació web.
  • Empra llenguatge TypeScript. La documentació és més consistent perquè la sintaxi i la manera de llegir els codis de la informació és sempre la mateixa.
  • Les aplicacions són fàcils de mantenir. Com que es fa servir TypeScript, qualsevol canvi que s’hagi de fer en l’aplicació es podrà dur a terme ràpidament i sense errors.
  • Fa possible intercanviar o afegir programadors als projectes. Qualsevol programador d’Angular pot llegir el codi escrit per un altre programador d’Angular i comprendre’l molt ràpidament. Això és un gran avantatge a l’hora de treballar en equip o de reprendre projectes inacabats.
  • Utilitza components web. Un component web és una porció de codi que es pot reutilitzar en altres projectes fets amb Angular. A més, són fàcils de convertir en components web nadius, per la qual cosa es poden tornar a fer servir en un altre tipus d’aplicacions.
  • El futur és estable. Amb JavaScript hi ha canvis sovint i és molt complicat aprendre’s totes les novetats que van sorgint. Amb Angular, en general, hi ha molts menys canvis que amb JavaScript.

Si estàs interessat a aprendre com es crea una aplicació web, al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques.