Estudiar FP s’ha convertit en una de les millors sortides professionals. Hi ha més de 3.700 centres d’FP a l’Estat espanyol entre els ordinaris, els integrats (CIFP) i els de referència nacional, que s’especialitzen en sectors productius concrets i desenvolupen accions d’innovació.

En l’oferta formativa d’FP Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, s’ofereixen cursos formatius impartits amb una metodologia innovadora que et prepararan per a enfrontar-te al mercat laboral.

Quins són els avantatges d’estudiar FP?

La formació professional (FP) es divideix en tres nivells:

  1. L’FP bàsica, orientada als alumnes que no hagin acabat l’ESO.
  2. FP de grau mitjà, amb la qual s’obté el títol de tècnic.
  3. L’FP de grau superior, que concedeix el títol de tècnic superior i dona accés a la universitat.

Si dubtes de què estudiaràs el curs vinent, o si no tens clar per què t’aniria bé estudiar FP, a continuació t’expliquem alguns dels avantatges de decantar-te per cursar un cicle formatiu.

  • Nivell d’ocupabilitat més elevat. Segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), gairebé el 16% dels contractes tancats el 2017 correspon a titulats d’FP, enfront del 9,88% d’universitaris. L’FP és una formació especialitzada i molt tècnica, que és precisament el que necessita en aquests moments el mercat de treball.
  • Pràctiques laborals obligatòries. Les pràctiques i la formació en centres de treball proporcionen un primer contacte amb el món laboral. A més, un terç de l’alumnat se sol quedar al centre de treball.

Alguns graduats universitaris trien cursar FP a manera de màster professionalitzador. Però això també passa a la inversa, és a dir, titulats en FP superior fan el salt a la universitat per a continuar-se formant.

Si vols obtenir més informació, al nostre web trobaràs una varietat àmplia de cursos formatius i podràs triar el que s’adapti més a les teves necessitats.