Els graduats en formació professional (FP) s’han convertit en la gran demanda de les empreses espanyoles. Aquest any, per primer cop, les ofertes de feina que demanen tècnics titulats en FP (42%) han superat les que exigeixen un títol universitari (38,5%).

El problema d’aquesta demanda creixent de graduats en FP és que l’oferta educativa continua sent insuficient: en un sistema que forma 860.000 estudiants anuals, l’últim curs 30.000 joves es van quedar sense plaça. El director d’estudis d’Adecco lamenta que «el sistema universitari forma molts llicenciats que el mercat laboral no necessita, mentre que ens falten tècnics».

Sous més alts i més ofertes de feina per a les titulacions industrials

Aquesta falta de tècnics es tradueix, d’una banda, en la taxa d’ocupació alta que hi ha entre els titulats en FP. A Catalunya, que té una taxa d’atur juvenil del 30,4%, només el 8,9% dels graduats en FP d’entre 16 i 24 anys està desocupat. D’altra banda, aquesta demanda també repercuteix en els sous alts que reben les especialitats industrials, que són les més sol·licitades. Per exemple, a Biscaia un soldador pot arribar a cobrar 2.800 euros al mes, més que la gran majoria de llicenciats. I a Catalunya, el 57% dels que s’acaben de titular en especialitats industrials cobra més de 1.200 euros mensuals.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, al seu estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2019, confirmen que les titulacions industrials són les que ofereixen una taxa d’atur més baixa i uns salaris més alts. Aquests paràmetres també creixen en especialitats com ara sanitat, química i les indústries alimentàries. Els camps d’especialitat de l’FP de cicle superior amb més ofertes de feina són els següents:

  • Electricitat i electrònica
  • Fabricació i mecànica
  • Instal·lació i manteniment