Saber què és el IRPF i qui té l’obligació de pagar-lo és una cosa imprescindible per a professionals que es dediquen a l’Administració i finances, però també per a qualsevol persona. És un element bàsic en el sistema tributari espanyol.

 

Què és l’IRPF?

L’Impost sobre la Renda de Persones Físiques o IRPF, és un impost que grava la renda de la persones físiques durant un exercici.

Com a renda es consideren:

  • Els rendiments del treball, salaris o pensions.
  • Els rendiments del capital, immobles i estalvis.
  • Els rendiments d’activitats econòmiques.

No solament es graven les rendes, també els guanys del patrimoni personal.

El per què es paga l’IRPF és molt senzill: per contribuir al sosteniment de les despeses públiques. És un dels principis que trobem en la Constitució Espanyola. És un impost que vol afavorir a les persones en una situació més precària i que vol crear una economia més eficient. Com en tot, té els seus defensors i detractors dins del món de l’economia.

 

Qui ha de pagar l’IRPF

Aquest impost han de pagar-ho les persones físiques que resideixen a Espanya. És a dir, els que viuen en la seva major part de l’exercici a Espanya, tinguin o no la seva nacionalitat espanyola. Per tant, les persones amb nacionalitat espanyola que visquin a l’estranger no han de pagar-ho, excepte casos molt concrets, com els diplomàtics. Les persones estrangeres que resideixen a Espanya, han de pagar l’IRPF, encara que no tinguin la nacionalitat.

L’impost sobre la renda de la persones físiques és un impost que s’adapta o intenta adaptar-se a les necessitats personals i familiars de cada cas. Segons la situació personal de cada cas, l’IRPF actua d’una forma o una altra. Hi ha desgravaments per a fills al càrrec, persones majors, persones amb discapacitat, etc…