La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer i gestionar de manera sana els nostres propis sentiments en relació amb els sentiments dels altres. En l’article d’avui et presentem la definició de intel·ligència emocional i t’expliquem com ensenyar a gestionar les emocions als infants de 0 a 6 anys.

Intel·ligència emocional: definició i gestió en l’educació infantil

La definició de intel·ligència emocional fa referència a la capacitat d’identificar, entendre i gestionar tant les emocions pròpies com les alienes. Aprendre a gestionar els sentiments és fonamental per créixer com a persones i establir relacions socials sanes i segures.

Durant l’etapa corresponent a l’educació infantil, la formació socioemocional dels infants s’ha d’ocupar de tres grans competències:

  1. L’autoconeixement. És la capacitat de comprendre i expressar les emocions, així com d’entendre l’efecte que tenen en el comportament humà. Durant els primers anys de l’educació infantil, cal treballar l’habilitat de posar paraules a les emocions. En relació amb l’autoconeixement, l’autoestima també té un paper fonamental en el procés d’aprenentatge vital i acadèmic dels infants.
  2. L’autocontrol. És important ensenyar als infants maneres saludables de gestionar la ràbia, l’enuig i la frustració. No es tracta d’aprendre a inhibir les emocions, sinó de controlar els comportaments que se’n deriven. Tolerar la frustració ens ajuda a afrontar els problemes amb què ens trobem al llarg de la vida, malgrat les incomoditats que ens puguin causar.
  3. La consciència social. La consciència social té a veure amb els valors de la tolerància i l’empatia. El primer pas per aprendre a relacionar-nos amb els altres és entendre que tots som diferents. Aprendre a reconèixer i tolerar les diferències és la base de les relacions humanes. L’empatia és l’habilitat per posar-nos al lloc de l’altre i respectar les diferències.

Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs treballar en llars d’infants, centres educatius, ludoteques, biblioteques i granges escola. A més d’adquirir totes les competències necessàries per dedicar-te a l’educació infantil, aprendràs a gestionar la intel·ligència emocional d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.