La mitjana europea d’alumnes que cursen un cicle formatiu de formació professional (FP) se situa en el 26%. En canvi, a Espanya només el 12% es decideix a estudiar FP, menys de la meitat, tot i que cada vegada hi ha més ofertes d’ocupació (42%) per a aquest tipus de perfils. Convé destacar que, dins de la Unió Europea, prop del 50% de la població activa disposa d’una titulació d’FP.

Igual que a la resta d’Europa, la tendència a Espanya és que cada vegada més alumnes es decideixin a cursar un cicle formatiu de formació professional.

Tot seguit, veurem les raons per les quals les empreses necessiten més professionals amb titulació d’FP i quina és l’oferta educativa actual en aquest cicle formatiu.

Per què les ofertes d’ocupació per a titulats d’FP han augmentat?

La raó principal és que actualment les empreses busquen professionals amb coneixements pràctics i una formació ajustada a les seves necessitats. Això és precisament el punt fort de la formació professional: especialització, orientació pràctica i un contacte total amb el món de l’empresa des del començament.

De fet, segons les dades d’Infoempleo Adecco, per primera vegada, des de fa gairebé una dècada, les ofertes d’ocupació per a titulats d’FP han assolit el 42%. Això supera la demanda de titulats universitaris en gairebé quatre punts percentuals.

Segons el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la taxa d’inserció laboral dels alumnes amb titulació d’FP se situa en el 41,33%.

Quina és l’oferta educativa actual d’FP?

L’oferta educativa és força àmplia. A Espanya hi ha 150 cicles formatius dins de les 26 famílies professionals.

L’FP es divideix en tres graus: bàsic, mitjà i superior. Permet, a més, passar d’un grau a l’altre sense la necessitat de fer cap examen, atès que es tracta d’un aprenentatge continu.

La taxa d’ocupabilitat per graus superiors d’FP és la més alta i arriba gairebé al 25%, mentre que els graus mitjans s’acosten al 18%.

Però això no és tot, ja que, un cop acabat un grau superior, hi ha la possibilitat d’accedir a una carrera universitària.